Sportolás során szerzett térdsérülések MR felvétel sajátosságai

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Képalkotó diagnosztika, nukleáris medicina, sugárterápia
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Nagy Georgina

Előadás adatai

Előadás címe: 
Sportolás során szerzett térdsérülések MR felvétel sajátosságai
Összefoglaló: 

Bevezetés: Napjainkban egyre növekszik a sportot versenyszinten művelők száma, ezért az ebből származó sérülések is növekednek. A térdet ért bántalmak állnak a sportolásból származó sérülések élén, és késői hatásuk nagy befolyással van nemcsak az egyén további életminőségére, de az egészségügyi ellátás financiális részére is. Az MRI megjelenésével lehetővé vált az anatómiai struktúrák még pontosabb leképezése, így az elváltozások korai diagnosztizálása.
Célkitűzés: Célunk az volt, hogy megvizsgáljuk van-e valamilyen sajátos jellegzetesség, amely megfigyelhető a sport során térdsérülést szenvedett páciensek MR-felvételén az egyéb okból térdsérülést szerzett egyénekhez képest, illetve ezen sérülések előfordulását vizsgáltuk nemcsak a fiatal, de az idősebb, sportot űzők körében is.
Módszerek: Harmincegy, az Ortopédiai Klinika által kezelt páciens kórlapját, MR-felvételét és eredményét vizsgáltuk, kitérve a sérülés okára, mechanizmusára, előfordulási gyakoriságára mind a sportolók, mind az átlagpopuláció között.
Eredmények: A vizsgált 31 esetből 14 páciens (45,16%) szenvedett meniscus sérülést. Tíz esetben (71,42%) a medialis meniscus, míg a többi 4 esetben a lateralis meniscus rupturált. A nemek eloszlása az irodalomban előfordult eseteknek megfelelő: 10 férfi és 4 nő. Kilenc esetben a meniscus sérüléshez az elülső keresztszalag (ACL) szakadása társult. A 31 esetből 18 páciensnek (58,06%) volt ACL szakadása (a betegek fele nő, másik fele férfi volt). Három esetben szalagpótlás állt az anamnézisben. A sérülés az esetek többségében (58%) nem testi kontaktusból származott. Tizenhárom esetben (72,22%) a bal, 5 esetben a jobb térd sérült.
Nem nagy esetszámunk ellenére megfigyelhető, hogy míg a sport során szerzett sérülések egyszeri, enormis erőbehatás következtében jöttek létre, addig az időskorra jellemző, közönséges degeneratív elváltozásokat nem láttunk. Ugyanakkor életkor szerint nézve észrevehető volt,hogy a hosszú ideje sportolóknál a közönséges degeneratív jelek nagyobb arányban fordulnak elő a krónikus mikrotraumáknak köszönhetően.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Kollár József
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Radiológiai Klinika

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program