Embrionális őssejt eredetű dendritikus sejt előalakok fejlődésének szabályozása a Hoxa4 és Hoxb4 gének bekapcsolásával

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Biokémia
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Botó Pál

Előadás adatai

Előadás címe: 
Embrionális őssejt eredetű dendritikus sejt előalakok fejlődésének szabályozása a Hoxa4 és Hoxb4 gének bekapcsolásával
Összefoglaló: 

A Hox gének kulcsfontosságú szerepet játszanak a korai embrionális fejlődés során. DNS-hez kötődő transzkripciós faktorokat kódolnak, melyeket elsőként, mint a hosszanti testtengely kialakításának irányítóit írták le. Számos Hox gén szerepet játszhat a vérképzés szabályzásában is: a Hoxa4 és Hoxb4 génekről ismert, hogy elősegítik a hemopoetikus őssejtek, illetve az embrionális eredetű vérképző sejtek önmegújulását (self renewal) és expanzióját. Munkacsoportunk célja dendritikus sejtek létrehozása embrionális őssejtekből, hipotézisünk szerint egyes Hox gének bekapcsolásával, melyek korábbi adatok szerint elősegítik a vérképzést, fokozni tudjuk az őssejt eredetű dendritikus sejt előalakok mennyiségét és így nagyobb arányban tudunk létrehozni dendritikus sejteket. Kísérleteinket indukálható egér embrionális őssejtekkel végeztük, melyekben a vizsgált Hoxa4 és Hoxb4 gének doxyciklin hatására bekapcsolhatók (Tet-On rendszer). Munkánk során dendritikus sejt progenitorokat OP9 stroma sejtek és különböző citokinek jelenlétében (GM-CSF, Flt3L, VEGF, TPO) hoztunk létre indukálható egér embrionális őssejtekből. A korai hemopoetikus sejtek sejtfelszíni sajátságainak jellemzését áramlási citometriával végeztük (c-kit, CD41, CD45 mérése). Az indukálható gének expresszióját kvantitatív RT-PCR segítségével határoztuk meg. Eredményeink szerint az őssejtekből származó mezodermális és hemopoetikus sejtek Hoxa4 és a Hoxb4 expressziója alacsony, viszont doxyciklin hatására ez jelentősen fokozható. A Hoxa4 és Hoxb4 gének bekapcsolása esetén a sejt differenciáció korai fázisában a CD41 pozitív sejtek aránya jelentősen megemelkedett, továbbá a CD45 pozitív sejtek aránya is kismértékű növekedést mutatott. A CD41 egy fontos markere a korai embrionális vérképző sejteknek. Ezért eredményeink alátámasztják, hogy az általunk bekapcsolt Hox gének jelentősen megemelik a korai vérképző sejtek arányát, így feltételezhető, hogy ezen keresztül fokozódik a dendritikus sejtek képződése is. A Hox gének természetesen szerepet játszhatnak a dendritikus sejtek fejlődésének későbbi szakaszában is, ezért a jövőben tanulmányozni kívánjuk e gének hatását az ex vivo differenciáció késői fázisában.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Szatmári István
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
Díj: 
1. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program