A [18F]FDG PET diagnosztikum radiokémiai- és kémiai tisztaság vizsgálatára alkalmas HPLC módszer fejlesztése és validálása

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Gyógyszertudományok
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Balogh Bernadett

Előadás adatai

Előadás címe: 
A [18F]FDG PET diagnosztikum radiokémiai- és kémiai tisztaság vizsgálatára alkalmas HPLC módszer fejlesztése és validálása
Összefoglaló: 

A 2-[18F]Fluoro-2-dezoxi-D-glükóz – [18F]FDG – a leggyakrabban használt radiogyógyszer a Pozitron Emissziós Tomográfia (PET) esetében, amely napjainkban a legmodernebb tumor diagnosztikai képalkotó eljárásnak számít. Az Európai Gyógyszerkönyv (Ph. Eur. 6.2, 1325 cikkely) jelenleg két kromatográfiás módszert ajánl a [18F]FDG radiokémiai- és kémiai tisztaságának meghatározására. Az egyik nagyhatékonyságú kromatográfiás (HPLC) eljáráson alapul, amellyel kimutathatóak a kémiai szennyezők – 2 [19F]Fluoro-2-dezoxi-D-glükóz és a 2-kloro-2-dezoxi-D-glükóz – valamint a [18F]FDG hatóanyag mellett meghatározható egy radiokémiai szennyező: a [18F]F-ion. A HPLC módszer nagy hátránya, hogy a vizsgálati körülmények között a másik radiokémiai melléktermék elbomlik, kimutatására egy további vékonyréteg kromatográfiás (TLC) eljárás alkalmazása szükséges, amellyel megadható a termék pontos radiokémiai tisztasága.
A tudományos munka keretében a [18F]FDG radiokémiai- és kémiai tisztaság vizsgálatára egy új HPLC módszer kifejlesztésére került sor, amely kiválthatja a fent említett két kromatográfiás eljárást. Különböző poláris töltetű kolonnák (NH2, diol, CN) és eltérő acetonitril/víz eluens összetételek mellett vizsgáltuk a kromatográfiás elválasztás jóságát, amelyet az alábbi paraméterek alapján döntöttünk el: visszatartás (k>1) és csúcsfelbontás (RS>1,5). Optimális értékeket a kémiai szennyezőkre nézve (k=1,09±0,04 és RS=1,74±0,07) 85/15 V/V% acetonitril/víz eluens összetétel mellett és Intersil NH2 kolonna alkalmazásával kaptunk. Optimalizáltuk az áramlási sebességet (1 ml/perc), illetve az injektált térfogatot (20 µl). Az aktív komponensek elválasztására gradiens elúciót alkalmaztunk: 85/15 V/V% acetonitril/víz 1 ml/perc 5 percig, 5/95 V/V% acetonitril/víz 2 ml/perc 15 percig. A kapott csúcsfelbontás nagyobb, mint 1,5. A HPLC rendszer műszerezettsége: Jasco pumparendszer, Rheodyne injektor, aktivitás és Knauer törésmutató detektorok. A módszer validálása során a radiokémiai tisztaság ismételhetősége: RSD%=0,07%.
A kifejlesztett módszer előnye: két eljárást vált ki, egyszerűbb a műszerezettsége és rövidebb a vizsgálati idő a gyógyszerkönyvi vizsgálatokhoz képest.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Jószai István
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Nukleáris Medicina Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program