A dorsomedialis tegmentum neuromodulációs mechanizmusainak vizsgálata egérben

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Élettan
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Mizser Balázs

Előadás adatai

Előadás címe: 
A dorsomedialis tegmentum neuromodulációs mechanizmusainak vizsgálata egérben
Összefoglaló: 

A dorsomedialis tegmentum egyik fő kolinerg magja, a nucleus pedunculopontinus tegmentalis (PPTg) a retikuláris aktivációs rendszer (RAS) egy tagja, amelyik kapcsolatban áll számos agyterülettel (pl. thalamus, a hallópálya magjai és a bazális ganglionok). Ez a mag a kolinerg rostok egyik fő középagyi forrása, az alvás-ébrenlét fázisainak kialakításában betöltött szerepén túl a szenzoros kapuzáshoz is hozzájárul.
Jelen munkámban KCNQ4 knockout egerekből és vad típusú alomtársaikból készített vékonyszelet-preparátumokon végeztem méréseket a PPTg területén. A KCNQ4 egy káliumcsatorna-alegység, amelyik a muszkarinos receptorok aktivációja során záródó káliumáram, az ún. m-áram kialakításáért felelős csatornákat hoz létre. Ez az alegység specifikus bizonyos agytörzsi magvakra, például a hallópálya és a RAS magjaira. Kalcium imaging és patch-clamp kísérleteim kimutatták, hogy az ACEA, egy cannabinoid-1 receptor agonista a PPTg sejtek nagy populációjában a kalciumtranziensek frekvenciájának növekedését, depolarizációt és akcióspotenciál-tüzelést eredményezett. A PPTg neuronok egy másik csoportjában ugyanakkor a sejtek hiperpolarizációja és az akcióspotenciál-tüzelés megszűnése volt megfigyelhető, míg egy harmadik populáció tagjai esetében az ACEA sem a mebránpotenciált, sem az akcióspotenciálok frekvenciáját nem változtatta meg. A hiperpolarizálódó sejtek immunhisztokémiai vizsgálattal kolin-acetiltranszferáz (ChAT) pozitívnak, míg a depolarizálódó vagy nem válaszoló sejtek ChAT-negatívnak bizonyultak. A KCNQ4 knockout állatokban az ACEA nagyobb depolarizációt okozott.
Bemutatott eredményeim arra utalnak, hogy a PPTg-ben számolni kell az m-áram (azaz a kolinerg moduláció) és az endocannabinoid rendszer esetleges kölcsönhatásaival.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Pál Balázs
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Élettani Intézet
2. témavezető adatai
Név: 
Kőszeghy Áron
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Élettani Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program