A mitokondriális TASK-3 csatorna szerepe melanoma malignum sejtvonalakban

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Jelátvitel, kísérletes onkológia
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Kovács Adrienn
2. szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Szödényi Annamária

Előadás adatai

Előadás címe: 
A mitokondriális TASK-3 csatorna szerepe melanoma malignum sejtvonalakban
Összefoglaló: 

A melanoma malignum cutis a melanocytákból kiinduló rosszindulatú daganatos megbetegedés, melynek kimenetele az esetek döntő többségében halálos, főleg metasztázis képzést követően.
Vizsgálataink során egy primer tumorból származtatott WM35-ös melanoma sejtvonalat analizáltunk. Kutatócsoportunk előzetes eredményei alapján a TASK-3 ikerpólusú káliumcsatorna erőteljes mitokondriális lokalizációja vélelmezhető. Érdeklődésünk középpontjába került az a kérdés, hogy a TASK-3 csatornák jelenléte vagy éppen hiánya miként befolyásolja a mitokondriális aktivitást. Ennek érdekében a TASK-3 expresszió stabil transzfekcióval történő csökkentése miatti mitokondriális aktivitás mérséklődés és proliferációs változások mértékét is igyekeztünk feltérképezni. Az egyik legvitatottabb kérdésre is kerestük a választ, miszerint a TASK-3 csatornák antiapoptotikus avagy proapoptotikus hatással bírnak-e. A káliumcsatornák, és azon belül a TASK csatornák apoptózisban betöltött szerepéről az irodalomban még nem teljes az egyetértés. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a TASK-3 csatorna befolyásolja-e a sejtek nekrózis iránt mutatott készségét.
A TASK-3 fehérje mitokondriális lokalizációját többlépcsős, szaharóz-gradiensen végzett, ultracentrifugáláson alapuló eljárás segítségével is bizonyítottuk. Az MTT assay során szereztünk információt a sejtek mitokondriális aktivitásáról, ami szignifikáns csökkenést mutatott TASK-3 csendesített tenyészeteknél. Hasonló tendenciát figyeltünk meg a CyQuant proliferációs esszé alkalmazásánál is. A mitokondriális membránpotenciál érzékeny Rhod- 123 AM fluoreszkáló festéket alkalmazva méréseink során depolarizáltabb, és könnyebben depolarizálható belső mitokondriális membránt figyeltünk meg. Az apoptózis kimutatására az egyik legelterjedtebb módszert, az ún. Annexin V vizsgálatot alkalmazva arra a következtetésre jutottunk, hogy a TASK-3 expresszió csökkenése fokozza a sejtek apoptótikus hajlamát. Propidium-jodiddal inkubálva a sejteket, mely festék csak a nekrotizáló sejtek membránján képes áthatolni, a TASK-3 jelenlététől függetlenül nem tudtunk nekrózist kimutatni.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Szűcs Géza
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Élettani Intézet
2. témavezető adatai
Név: 
Nagy Dénes
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Élettani Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program