Az öntáguló nyelőcsői fém stentekkel szerzett tapasztalatok 5 év távlatában

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Endokrinológia, nephrológia, gastroenterológia
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Szász Krisztina

Előadás adatai

Előadás címe: 
Az öntáguló nyelőcsői fém stentekkel szerzett tapasztalatok 5 év távlatában
Összefoglaló: 

Bevezetés: Az inoperábilis nyelőcső tumorok kezelése során a fő problémát a nyelőcső passage,a táplálás biztosítása jelenti.Napjainkban az öntáguló nyelőcsői fém stent a nyelőcső tumorok palliatív kezelésének egyik fő módszere.Az öntáguló nyelőcsői fém stent behelyezését követően továbbra is biztosítható a beteg per os történő minőségi táplálása és gyógyszerelése. Célkitűzésünk a stentelt populáció túlélésének,nemi,életkori megoszlásának,valamint a tapasztalt szövődmények meghatározása volt.
Módszer:A DE OEC Belgyógyászati Intézet Gastroenterológiai Tanszéken végzett öntáguló nyelőcsői fém stentekkel ellátott 113 beteg adatait dolgoztuk fel a megelőző 5 évben.A stentet mindig endoscopos és RTG ellenőrzés mellett,előzetes ballonos tágítás nélkül helyezték be.Az adatokat a MedSol rendszerből gyűjtöttük ki.Az eredmények elemzését a Microsoft Office Excel program segítségével végeztük.
Eredmények:A területi megoszlást vizsgálva megállapítottuk, hogy debreceni lakos 32,75% míg területen kívüli 67,25% volt.Átlag életkor 63,98 év volt a nyomon követhető betegeknél.Nemek megoszlása:férfiak 82,30% ,nők 17,69%.Az elsődleges tumor 77,87 %-ban carcinoma oesophagi igazolódott.A túlélés a nyomon követhető betegek körében az első stent behelyezése után átlagosan 160,26 nap volt,a második stent behelyezése után a túlélés 157,90 nap volt.Korcsoportos megoszlás 40-54 éves kor között 17 eset,55-69 éves kor között 66 eset,70- 89 éves kor között 30 eset.A 2006-2011 júliusáig terjedő időszakban a stent behelyezések száma emelkedő tendenciát mutat.2006-ban 13,27% 2011 júliusig 17,69%,de 2010-ben 26,54% volt megfigyelhető.Fistula miatti stent behelyezések aránya 6,19%.Komplikációt 12,38% tapasztaltunk.Vérzéses szövődmény egy volt.
Következtetések:A stent beültetés folyamatos növekedést mutat.Az öntáguló nyelőcsői fém stentek alkalmazásával a beteg életminősége és életkilátása jobb,mint stent alkalmazása nélkül.A broncho-osophago fistulával rendelkező betegeknél stentelés után a túlélésük megegyezik a fistulával nem rendelkező stentelt betegek túlélésével.Rátágítás nélkül a betegek migrációs szövődménye minimális,nyelőcső ruptura sem fordult elő.Egészen ritka a vérzéses szövődmények száma.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Kacska Sándor
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Belgyógyászati Intézet, II. Belgyógyászati Klinika, Gasztroenterológiai Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program