A szűrést támogató programok hatása a mammográfiás vizsgálatokon való részvételi gyakoriságra Magyarországon

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Szekunder prevenció (családorvoslás, preventív medicina)
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Szabóné Gombkötő Éva Irén

Előadás adatai

Előadás címe: 
A szűrést támogató programok hatása a mammográfiás vizsgálatokon való részvételi gyakoriságra Magyarországon
Összefoglaló: 

A behíváson alapuló szervezett lakossági szűrés hazánkban 2001-ben kezdődött el. A szűrőprogramok szakmai sikere azonban jelentős részben a lakossági részvétel függvénye. Optimális hatás csak a nemzetközi ajánlások szerint meghatározott részvétel esetén érhető el, melynek elérése érdekében célcsoportokra adaptált támogató programokra van szükség.
Vizsgálatunk célja annak megállapítása volt, hogy a közelmúlt hazai gyakorlatában figyelembe vették-e a részvételi gyakoriság mutatóit a szűrést támogató programok szervezésekor; azaz az átszűrtségi adatok indikálta intervenciós igények kielégítése olyan intenzitással történt-e, és azokban a régiókra fókuszált-e, ahol erre leginkább szükség volt.
Elemzésünkben lineáris regresszióval vizsgáltuk, a 2008-as év kor szerint standardizált regionális részvételi gyakoriságai, illetve a 2002-2008 közti időszak részvételi gyakoriságának változásai kapcsolatát a 2009. évi lakosságszámra vonatkoztatott rendezvény résztvevők számával jellemzett intervenció intenzitással.
A behívottak 49%-a, azaz 216741 nő vett részt 2008-ban a mammográfiás szűrővizsgálatokon. Országos szinten 559 rendezvény került szervezésre 2009-ben, melyeken összesen 246578 fő vett részt.
Szignifikáns inverz kapcsolatot találtunk a 2008-as mammográfiás szűréseken való részvételi gyakoriság és a 2009-ben szervezett támogató programok intenzitása között (p=0,005). 2003-2008 között évente átlagosan 2%-kal csökkent országosan a részvételi gyakoriság. Szignifikáns inverz kapcsolatot találtunk a részvételi gyakoriság-változás és a támogató programokon való részvétel intenzitása között (p=0,034).
Összességében, a szűréseket támogató programokra elsősorban azokban a régiókban került sor, ahol arra a legnagyobb szükség volt. Ebben az értelemben racionális volt a szervezés. Természetesen sem a szűrési részvétel, sem a támogató programok intenzitása nem érte még el azt a szintet Magyarországon, amit már nem volna érdemes tovább fejleszteni. A helyi támogató programok szervezésében rejlő lehetőségek még intenzívebb hasznosítása a jövő fontos népegészségügyi feladatai közé tartozik.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Sándor János
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Megelőző Orvostani Intézet, Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program