Hyaluronsav kifejeződése a vestibularis agytörzsi magokban csirke embryo fejlődése során

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Anatómia, hisztológia, morfológia, patológia, igazságügyi orvostan
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Hegedűs Viktória

Előadás adatai

Előadás címe: 
Hyaluronsav kifejeződése a vestibularis agytörzsi magokban csirke embryo fejlődése során
Összefoglaló: 

A fészekhagyó madarakra jellemzően a fiatal csirke (Gallus domesticus L.) nem sokkal kelése után már lát, képes hangadásra, tud járni és táplálkozni. E viselkedési jelenségek az alapvető motoros és sensoros, illetve homeostaticus agyi területek megfelelő fejletségét feltételezik már a kelés pillanatában. Korábbi vizsgálatok szerint a neuronokat körülvevő extracelluláris matrix (ECM) makromolekulái szoros kapcsolatban vannak az idegsejtek aktivitásával. Vizsgálataink célja ezért a hyaluronsav (HA) expressziójának vizsgálata a csirke embryo idegrendszerében, az agytörzsi vestibularis magok területén. A csirke embryokat a keltetés megszakításával nyertük 7 fejlődési stádiumból, melyek 7 napos (E7), E9, E11, E13, E15, E18 és E20 stádiumok. Az embryoból, azok preparálása majd paraffinba ágyazása után, metszetek készültek a HA hisztokémiai kimutatására.
A HA jelen volt a vestibularis magok mindegyikében a legkorábbi vizsgált stádiumban is. A nucleus vestibularis medialisban a neuropil jelölődése 15 napos stádiumig erősödött, E20-ig pedig egy közepesen fejlett sejt körül ECM kondenzáció, perineuronális net (PNN) jelent meg a mag sejtjei körül. A nucleus vestibularis lateralisban a neuropil jelölődése E13 stádiumig erősödött, majd ettől a stádiumtól egy intenzíven jelölődő PNN alakult ki E20-ig fokozatosan. A nucleus vestibularis superiorban a neuropil HA festődése E15 stádiumig emelkedett, E20-ig pedig egy közepes PNN alakult ki a neuronok körül. A nucleus vestibularis descendensben 11 napos stádiumig tapasztaltunk gyorsan erősödő jelölődést, a PNN pedig E15-től fokozatosan erősödve volt jelen.
Ezen eredmények utalnak a HA neuronhálózatok kialakulásában betöltött jelentőségére. A vestibularis magokban kialakult erős PNN utal a neuronhálózatok korai fejlődésére, ezzel szoros kapcsolatban pedig a testtartásban, motoros és sensoros koordinációban betöltött szerepére.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Matesz Klára
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
2. témavezető adatai
Név: 
Gaál Botond
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program