Tranziens Receptor Potenciál Vanilloid receptorok (VR) csirke primer mezenchimális high density kultúrákban

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Sejtbiológia, sejtélettan
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Földvári Zsófia

Előadás adatai

Előadás címe: 
Tranziens Receptor Potenciál Vanilloid receptorok (VR) csirke primer mezenchimális high density kultúrákban
Összefoglaló: 

A mezechimális eredetű kondroprogenitor sejtek differenciálódását befolyásolják a külvilágból érkező mechanikai és ozmotikus ingerek. Az ingerlékeny sejtek mechanoreceptorai között előkelő helyet foglalnak el a polimodálisan ingerelhető, nem szelektív kation csatornaként működő Tranziens Receptor Potenciál Vanilloid 1-6 (TRPV1-6) család tagjai. Ismert, hogy a TRPV4 funkciónyeréssel járó mutációja súlyos porcdifferenciációs zavarhoz vezet, a többi VR porcdifferenciációban betöltött szerepéről azonban nincsenek ismereteink. Kísérleteink során a TRPV1 receptor porcképződésben betöltött szerepét kívántuk vizsgálni.
Csirkeembriók végtagtelepeiből izolált mezenchimális eredetű kondroprogenitor sejtekből létrehozott nagy sűrűségű high density (HD) kultúrákban a TRPV ioncsatornák mRNS expresszióját RT-PCR-ral monitoroztuk, az ioncsatornák mRNS szinten történő kifejeződését felnőtt madarak különböző szerveiben is megvizsgáltuk. A TRPV1 agonistaként kapszaicint és reziniferatoxint alkalmaztunk. A madarak érző neuronjainak TRPV1 ioncsatornái irodalmi adatok szerint farmakológiai agonistákra kevéssé érzékenyek, ezért természetes aktiváló ágensként a differenciáció szempontjából meghatározó 3. tenyésztési napon 30 percen keresztül hőstimulust (41oC, 43oC és 45oC) is alkalmaztunk. A kezelések porcképződésre kifejtett hatását a tenyésztés hatodik napján savas dimetil-metilénkék festéssel és savas toluidinkék festékvisszaoldással
vizsgáltuk. A sejtek életképességét MTT assay-vel ellenőriztük, míg az osztodóképességet 3H-timidin beépülés mérésével követtük nyomon.
A HD sejtkultúrákban mRNS szinten a TRPV1, 2, 3 és 4 csatornákat detektáltunk. A TRPV1 farmakológiai agonistái egyetlen kipróbált koncentrációban sem okoztak konzekvens szignifikáns változást a vizsgált sejtműködési paraméterekben. Az alacsonyabb hőstimulus (41oC) azonban pozitívan befolyásolta a sejtek élet- és osztódóképességét, valamint megnövelte a keletkezett porcmátrix mennyiségét, míg az ettől magasabb hőfok már károsan befolyásolta a porcosodás folyamatait. Eredményeink funkcióképes és a kondrogenikus sejtek differenciációját befolyásoló TRPV1 csatornák jelenlétére utalnak.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Zákány Róza
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program