Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételében megjelenő nemi különbségek Magyarországon

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Klinikai és elméleti epidemiológia
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Krakkó Ágnes
2. szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Bertalan Boglárka Virág
3. szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Orosz Alexandra

Előadás adatai

Előadás címe: 
Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételében megjelenő nemi különbségek Magyarországon
Összefoglaló: 

A magyar férfiak korai halálozása lényegesen meghaladja a nők körében megfigyelhető halálozási adatokat. Ezen kedvezőtlen helyzet hátterében több kockázati tényező, többek között az egészségügyi ellátás igénybevételében megjelenő nemi különbségek is szerepet játszhatnak.
Vizsgálatunk célja, hogy feltérképezze a háziorvosi -, szakorvosi ellátás -, alternatív gyógymód, illetve a preventív ellátás - influenza elleni védőoltás, vérnyomás-, vércukorszint -, koleszterinszint mérés – igénybevételében megjelenő nemi különbségeket.
Az elemzéshez szükséges adatokat a KSH, ELEF 2009 évi kutatása biztosította. Vizsgálati populációnk 5051 fő – 2753 nő (54,50%) és 2298 férfi (45,50%) - . Az adatok feldolgozása deskriptív statisztikai módszerrel -, és khi négyzet próbával történt. Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele és a nemek közötti összefüggést vizsgáltuk. Az adatok feldolgozására STATA és EXCEL programokat alkalmaztunk.
Az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele (egy éven belüli) az összes általunk vizsgált kategóriában szignifikánsan alacsonyabbnak adódott a férfiaknál: háziorvosi ellátás (összes résztvevő: 76,4%, 3861 fő, melyből 42,6%, 1644 fő férfi); szakorvosi ellátás (összes résztvevő: 59,4%, 3002 fő, melyből 39,7%, 1191 fő férfi); preventív szolgáltatások igénybevétele (influenza elleni védőoltás: összes résztvevő: 1316 fő, 26,1%, melyből 42,5%, 560 fő férfi), vérnyomásmérés (összes résztvevő: 95,8%, 4835 fő, melyből 45,1%, 2182 fő férfi), koleszterinszint mérés (összes résztvevő: 64,8%, 3236 fő, melyből 42,5%, 1374 fő férfi), vércukorszint (összes résztvevő: 73,4%, 3672 fő, melyből 42,0%, 1543 fő férfi) legnagyobb az eltérés az alternatív gyógymód igénybevételében (összes résztvevő: 6,2%, 313 fő, melyből 26,2%, 82 fő férfi) (P<0,05).
Vizsgálatunk során beigazolódott, hogy a férfiak kisebb valószínűséggel veszik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat. További vizsgálatok szükségesek, hogy feltárjuk, milyen egyéb más tényezők befolyásolhatják, ezen kedvezőtlen eltéréseket.

Témavezető: Petrovski Beáta

1. témavezető adatai
Név: 
Petrovski Beáta
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Megelőző Orvostani Intézet, Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program