A metabolikus szindróma kockázati profiljának vizsgálata szocio-demográfiai strátumonként

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Primer prevenció, egészségügyi szervezés és menedzsment
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Koncz Erika
2. szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Halóka Barbara Ágnes

Előadás adatai

Előadás címe: 
A metabolikus szindróma kockázati profiljának vizsgálata szocio-demográfiai strátumonként
Összefoglaló: 

A metabolikus szindróma (MS) rizikó faktorai a túlsúlyosság, a centrális elhízás, a fizikai inaktivitás, a 2-es típusú diabetes mellitus és bizonyos genetikai faktorok jelenléte. Ezek időben történő felismerése és megelőzése nagyban csökkenti a betegség által előidézett szövődmények gyakoriságát, ezáltal a halálozás mértékét.
Vizsgálatunk célja a metabolikus szindróma kockázati profiljának meghatározása a különböző szocio-demográfiai rétegekben.
A vizsgálathoz szükséges adatok a Háziorvosi Morbiditási Adatgyűjtés Programra épített „MS” vizsgálat önkitöltős kérdőíveiből (iskolai végzettség, családi állapot, társas támogatás) és a vizsgálati adatlapjaiból származnak. Az adatok feldolgozása EpiInfo segítségével többváltozós logisztikus regresszióval történt. A MS-t az International Diabetes Federation kritériumai alapján határoztuk meg.
A vizsgált mintát 1724 fő alkotta. Eredményeink alapján az anyagi helyzet, a munka megléte/hiánya nem befolyásolják szignifikánsan az MS kialakulását. Az özvegyek körében nagyobb eséllyel fordul elő a betegség (EH=1,89 [95%-os megbízhatósági tartomány: 1,02;3,50]), a képzettség növekedésével és a kor előrehaladtával az is szignifikánsan nő MS kialakulása, míg a nők körében kisebb eséllyel fordul elő (EH=0,61[0,49;0,79]). Akiket teljes mértékben elfogad családjuk, barátaik, körükben közel 7-szer (EH=6,94[1,26;38,25] nagyobb eséllyel fordul elő a MS, azokhoz képest akiket egyáltalán nem fogadnak el.
Az MS kialakulásában a társadalmi-gazdasági faktoroknak meghatározó szerepe van. A betegek társadalmi kapcsolatai jelentős mértékben befolyásolják a kórkép kialakulását, és vizsgálatunk alapján úgy tűnik, hogy a kórképhez való adaptáció is függ a társadalmi státusztól. A gondozás, a betegek támogatásának megszervezése során is tekintetbe kellene venni ezeket a tényezőket.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Sándor János
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Megelőző Orvostani Intézet, Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program