A PACAP kivédi az oxidatív stressz káros hatásait a differenciálódó porckultúrákban

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Anatómia, hisztológia, morfológia, patológia, igazságügyi orvostan
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Szentléleky Eszter
2. szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Radvánszki Ágnes Anna

Előadás adatai

Előadás címe: 
A PACAP kivédi az oxidatív stressz káros hatásait a differenciálódó porckultúrákban
Összefoglaló: 

Laboratóriumunkban folyó kutatások során kimutattuk a PACAP (pituitary adenylate cyclase activating polipeptide) és receptorának jelenlétét a porcdifferenciáció folyamán, illetve azt is megfigyeltük, hogy a külső PACAP adagolás a differenciációt pozitív irányba befolyásolja. A PACAP oxidatív stresszt kivédő hatásait a KIR-ben és néhány perifériás szövetben is bizonyították. Az ízületi porc elváltozásai gyakran gyulladásos kórképek nyomán alakulnak ki, amikor is oxidatív stressz éri az ízfelszíneket. Jelen vizsgálataink során arra voltunk kíváncsiak, hogy a PACAP hogyan befolyásolja az oxidatív stressz porcképződésre kifejtett negatív hatásait.
Kísérleteink során csirkeembriók végtagtelepeiből izolált chondroprogenitor sejtekből előállított porcosodó primer sejtkultúrákban követtük nyomon PACAP hatásait és vizsgáltuk az oxidatív stresszben betöltött szerepét. A sejteket 20 percig 4mM-os H2O2 kezelésnek tettük ki, mely nem volt citotoxikus a chondrogenikus sejtekre nézve, de osztódóképességüket és a keletkező metakromáziásan festődő porc mértékét csökkentette. A PACAP1-38 és/vagy a PACAP6-38 adagolása a kultúrák médiumába nem egyforma mértékben, de mindkét esetben kompenzálta a H2O2 porcsökkentő hatását. A porcképződés nyomon követésére alkalmas aggrekán és II-es típusú kollagén mRNS expressziójának és a differenciációt irányító transzkripciós faktornak, a Sox9 mRNS expressziójának változását követve, megfigyeltük, hogy a PACAP neuropeptidek jelenléte kivédte az oxidatív stressz expresszió csökkentő hatását. A PACAP a Sox9-nek és aktívabb formájának, a P-Sox9-nek fehérjeexpresszióját a H2O2 kezelésekhez képest jelentősen megemelte. A PACAP proteinek alkalmazása kivédte az oxidatív stressz antiproliferatív hatásait is. A H2O2 okozta enyhe ERK1/2 expresszió-növekedést fokozta, míg a kettősen foszforilált ERK1/2 expressziójára nem volt jelentős hatással a neuropeptidek adagolása.
Eredményeink azt jelzik, hogy a PACAP1-38 és a PACAP6-38 jelenléte csökkenti a H2O2 okozta oxidatív stressz degeneratív hatásait. További terveinkben szerepel a PACAP által aktivált más jelátviteli útvonalak nyomon követése az alkalmazott oxidatív stressz során.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Zákány Róza
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
2. témavezető adatai
Név: 
Dr. Juhász Tamás
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Díj: 
3. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program