Van-e összefüggés a vércukorszint alakulása és a melanoma etiopatogenezise között?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Bőrgyógyászat, fül-orr-gégészet, fej-nyak sebészet, szemészet
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Perényi Helga
2. szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Vadász Anita

Előadás adatai

Előadás címe: 
Van-e összefüggés a vércukorszint alakulása és a melanoma etiopatogenezise között?
Összefoglaló: 

Irodalmi adatokból jól ismert tény, hogy a malignusan transzformálódott sejtek metabolizmusa jelentősen felgyorsul és glükózfelvételük is megemelkedik. A sejtek membránjában speciális glükóztranszporterek (GLUT) felelősek a glükóz felvételért. Vizsgálataink kiindulási alapját az a megfigyelés adta, hogy különböző humán melanoma sejtvonalak sejtjei a normál RPMI tápfolyadékban levő alacsony glükóz koncentráció mellett gyakorlatilag nem élnek túl.
Elsődleges kérdésfelvetésünk ezért az volt, hogy a melanomával diagnosztizált betegek szérumában milyen glükózkoncentráció állapítható meg, ill. van-e esetleges összefüggés az emelkedett szérum glükózkoncentráció s a diagnosztizált tumoros megbetegedés között. A MedSol adatbázisban a Debreceni Egyetem Bőrklinikáján melanomával diagnosztizált 2220 beteg anyagát dolgoztuk fel, másrészt laboratóriumi eszközök segítségével (RT-PCR), próbáltuk azt a kérdést megválaszolni, hogy a normál melanocyták és humán melanoma sejtvonalak sejtjei között különbség mutatkozik-e a GLUT expressziós mintázatban.
Munkánk során közel tíz év bőrgyógyászati anyagát dolgoztuk fel, a melanoma stádiumot és progressziót kívántuk összevetni a betegek aktuális szérum glükóz szintjével, illetve próbáltuk e paramétereket nyomon követni a betegség lefolyása során. A kutatómunkánk eredménye több ezer egymással kevéssé társítható adat lett, mely statisztikai szempontból sajnos alig értékelhető adatbázist eredményezett.
A laboratóriumi kísérletes munkánk eredménye azonban azt mutatja, hogy a GLUT transzporterek mRNS expressziója eltérő mintázatú a normál és malignus pigmentsejtekben: GLUT1-t a normál humán melanocyták és a melanoma sejtek egyaránt expresszálnakban, míg a GLUT4 expressziója a malignus sejtekben kifejezett és normál sejtekben nem detektálható. A GLUT5 transzporterek mRNS expressziója a malignus sejtekben alacsonyabb volt. Kísérleteink és vizsgálataink eredményei arra utalhatnak, hogy a melanomában szenvedő betegek vércukorszintjének optimalizálása befolyásolhatja a melanoma lefolyását.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Zákány Róza
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
2. témavezető adatai
Név: 
Dr. Emri Gabriella
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Bőrgyógyászati Klinika

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program