Az emlőrák és méhnyakrák szűrés igénybevételében megjelenő társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek a magyarországi nők körében

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Klinikai és elméleti epidemiológia
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Katona Cintia
2. szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Antal Dóra
3. szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Puskás Éva

Előadás adatai

Előadás címe: 
Az emlőrák és méhnyakrák szűrés igénybevételében megjelenő társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek a magyarországi nők körében
Összefoglaló: 

„A nemzeti jogszabályokban és gyakorlatban megállapított feltételek mellett mindenkinek joga van megelőző egészségügyi ellátás igénybevételéhez, továbbá orvosi kezeléshez.” (Az Európai Unió Alapjogi Chartája, 35. cikk) Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén, azonban jelentős társadalmi-gazdasági különbségek vannak.
Célunk, hogy meghatározzuk a szűrés igénybevételében megjelenő társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeket a magyarországi nők körében. Az elemzéshez szükséges adatokat a KSH, ELEF 2009 évi kutatása biztosította. Vizsgálati populációnk a mell - és méhnyakrák szűrés szempontjából érintett - mellrákszűrés (45-65 év közötti nők): 929 fő (33,7%); méhnyakrák szűrés (25-65 év közötti nők): 1765 fő (64,1%) – korcsoportok.
Az adatok feldolgozása deskriptív módon, valamint khi négyzet próbával történt. A szűrés igénybevétele és a társadalmi-gazdasági tényezők – foglalkozás, anyagi helyzet, családi állapot, iskolai végzettség - közötti összefüggést vizsgáltuk. Az adatok feldolgozása a STATA és EXCEL programok segítségével történt.
Az elemzés során a méhnyakrák szűrés igénybevétele a vizsgálatba bevont társadalmi-gazdasági tényezők közül egyedül az anyagi helyzettel nem mutatott összefüggést (P=0,3). A szűrés lefedettsége legalacsonyabb volt a 8 általánost végzettek - (17,10%), a párkapcsolatban nem élők (37,6%) (P<0,001), illetve a vállalkozók (3,18%) és munkanélküliek (8,47%) (P=0,04) körében.
Az emlőrák szűrés igénybevétele összefüggést mutatott az összes vizsgált társadalmi-gazdasági tényezővel. A gyerekellátásban részesülők (0,26%), a munkanélküliek (5,25%), a felsőfokú - (15,0%) és a 8 általánost végzettek (22,46%), valamint a párkapcsolatban nem élők (37,7%), és az anyagi helyzetüket jónak/ nagyon jónak tartók (7,47%) megoszlása volt a legalacsonyabb a szűrésben részesülők körében (P<0,001).
Eredményeink alapján elmondható, hogy általában az alacsonyabb társadalmi-gazdasági helyzetben lévő nők nem vettek részt a szűrő vizsgálatokon.
Ezen eredmények alapján látható, melyek azok a területek, ahol fokozottabbá válik a beavatkozás igénye.

Témavezető: Petrovski Beáta Éva

1. témavezető adatai
Név: 
Petrovski Beáta
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Megelőző Orvostani Intézet, Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program