A mutáns KRAS allél és a 12-es kromoszóma kópiaszámának összefüggései colon adenocarcinomában

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Jelátvitel, kísérletes onkológia
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Molnár Éva

Előadás adatai

Előadás címe: 
A mutáns KRAS allél és a 12-es kromoszóma kópiaszámának összefüggései colon adenocarcinomában
Összefoglaló: 

A tumor progressziós modell alapján a KRAS onkogén mutációja korai esemény a colorectalis adenocarcinoma kialakulásában. A KRAS onkogén a 12p12 locusban helyezkedik el, a RAS fehérjét kódolja, amely a növekedési faktor receptor (EGFR) szignáltranszdukciós útvonalában jelátvivő molekulaként befolyásolja a sejtosztódást. Mutáció által okozott kontrollálatlan sejtproliferáció az anti-EGFR terápiák hatékonyságát csökkenti. A KRAS mutáció mértéke a különböző colon adenocarcinoma mintákban meglehetősen nagy heterogenitást mutat, aminek oka nem ismert.
Az aneuploidia jelensége a colorectális carcinomák egy másik fontos jellemzője, amely halmozottan figyelhető meg a daganatos sejtekben hiper-vagy hipodiploidia formájában. Vizsgálataink során a KRAS mutáció és a 12-es kromoszóma mennyiségi összefüggéseit kívántuk elemezni.
20 colon adenocarcinoma és 5 ép colon nyálkahártya szövettani metszeteiből meghatároztuk a 12-es kromoszóma státuszát FISH módszerrel, továbbá a 20 tumoros mintán quantitativ PCR-rel meghatároztuk a mutáns KRAS allél mennyiségét.
Kontroll mintáink esetében a12-es kromoszóma átlagos sejtenkénti számát 1,13-1,52 között (átlag:1,39 ± 0,14), colon carcinoma mintáink esetében 1,36-2,15 (átlag:1.74 ± 0,25) között tapasztaltuk. A két csoport között szignifikáns különbséget találtunk a 3 vagy több 12-es kromoszómát tartalmazó sejtek számában (p=0,02). Adenocarcinoma mintáink esetében a 3 vagy több 12-es kromoszómát tartalmazó sejtek aránya átlagosan 23,1%-nak bizonyult, ugyanakkor nagyfokú tumorszöveten belüli heterogenitást tapasztaltunk.
A KRAS mutációs ráta a tumoros mintákban 1,6% és 71,3% (átlag:31.8 ± 19.9) között volt mérhető. A 12-es kromoszóma státusza és a KRAS mutációs ráta között gyenge lineáris korrelációt tapasztaltunk (r=0,45).
A vizsgált colon carcinomás mintákban a 12-es kromoszóma kópiaszáma és a KRAS mutációs ráta között összefüggés mutatkozott, azaz a 12-es kromoszóma kópiaszámának változása a mutáns KRAS allél mennyiségét is befolyásolhatja. Eredményeink alapján feltételezzük, hogy a tumor progressziója során megjelenő jelentős mértékű 12-es kromoszóma aneuszómia hozzájárul a daganatszövetből kimutatott KRAS mutációs ráta heterogenitásához.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Méhes Gábor
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Pathologiai Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program