Gyulladásos bélbetegek életminőségének egészségpszichológiai szempontú vizsgálata

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Endokrinológia, nephrológia, gastroenterológia
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Laczkóné Majer Réka

Előadás adatai

Előadás címe: 
Gyulladásos bélbetegek életminőségének egészségpszichológiai szempontú vizsgálata
Összefoglaló: 

A krónikus betegség a beteg pszichés állapotának negatív irányú változásával jár együtt. Felborul az emocionális egyensúly, az önértékelés csökken, a test integritása fenyegetést szenved, a szociális szerepek és a társadalmi helyzet is negatív irányú változásokon megy keresztül. A gyomor-bélrendszer zavarai a gyakori előfordulásuk, az életminőséget hátrányosan befolyásoló voltuk és az egészségügyi ellátó rendszer gyakori igénybevétele miatt súlyos népegészségügyi problémát jelentenek.
Kutatásomban arra voltam kíváncsi, hogy milyen specifikumok jellemzik az IBD betegek életminőségét és ez hogyan alakul az egészséges populációhoz, és asthmás betegekhez képest, illetve a biológiai terápiának van-e pozitív hatása az életminőség szempontjából. A kutatásban 269 személy vett részt. A kontroll csoport tagjai, az egészséges populáció 115 fős. A vizsgálati csoportban az IBD betegekből 67 fő Crohn-beteg, 25 fő colitis ulcerosás és 62 fő asthmás volt. Az IBD betegek közt 24-en részesültek biológiai terápiában. A kutatásban felhasznált módszerek: WHO Jól-lét Index, Betegségteher Index, IBDQ, AQLQ(S). Az IBD betegek közt kitöltésre került még egy általam összeállított kérdőív a betegség életminőséget befolyásoló specifikumok feltérképezésére.
A statisztikai vizsgálat alapján mind a szubjektív jól-lét, mind a betegségteher a bélbetegek esetében szignifikánsan a legrosszabb. A bélbetegek számára készült életminőséget mérő kérdőív eredménye a szakirodalomban publikált adatokhoz igazodik. A bélbetegek számára készült interjúkérdések tartalomelemzése egyértelműen alátámasztja a kérdőívek eredményeit, illetve specifikumként kiemelkedik a béltünetekkel való megküzdés, a kapcsolati és munkahelyi problémakör. A biológiai terápiában részesülő betegek eredményei minden faktorban szignifikánsan jobbak a más kezelésben részesülő betegtársaikénál.
A szakirodalmi adatok és saját vizsgálatom eredményei alapján szükséges lenne több figyelmet fordítani az IBD betegek életminőségének javítására és betegségükkel való együttélésük segítésére, különösen az interperszonális kapcsolatok terén, illetve szükséges lenne a biológia terápia szélesebb körben való elérhetővé tétele.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Nagy Beáta Erika
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Magatartástudományi Intézet, Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program