Az adalimumab kezelés hatása a mikrocirkulációra rheumatoid arthritisben

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Hematológia, hemosztazeológia, onkológia, kardiovaszkuláris medicina (kardiológia, neurovaszkulásris medicina, szívsebészet)
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Mohamed Emir Awad
2. szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Pongrácz Vanda

Előadás adatai

Előadás címe: 
Az adalimumab kezelés hatása a mikrocirkulációra rheumatoid arthritisben
Összefoglaló: 

Az emelkedett cardiovascularis morbiditás vezető oka a rheumatoid arthritisben (RA) szenvedő betegek elhalálozásának. TNF-α inhibitorok javíthatják az endothel funkciót, mely makro- és mikrocirkuláció szintjén is mérhető.
A vizsgálat első részében azokat a mikrocirkulációs paramétereket határoztuk meg, amelyek a postocclusiv reaktív hyperaemia (PORH) során a legalkalmasabbak az endothel funkció jellemzésére. Egy 46 egyénből álló nem szelektált normál populáción végeztünk von Willebrand faktor (vWF) aktivitás meghatározást, az arteria brachialison UH segítségével áramlás mediálta vasodilatatio (FMD) méréseket, utóbbival párhuzamosan laser Dopplert alkalmazva PORH görbéket is rögzítettünk. Szignifikáns pozitív összefüggést találtunk az FMD és a PORH görbe csúcsig eltelt idő (Tmax), valamint az FMD és a deceleratios szakasz felezési ideje (TH2) között. Negatív összefüggést találtunk a vWF és a Tmax, valamint a vWF és TH2 között.
A vizsgálat második részében, korai RA-es betegekben az adalimumab kezelés hatását vizsgáltuk az endothel funkcióra. Egy 8 egyénből álló szelektált betegcsoport részesült kéthetente 40 mg subcutan adalimumab kezelésben. FMD mérésekre és PORH görbék felvételére került sor a 0., 2., 4., 8. és a 12. héten. A vizsgálatok reggelén vWF aktivitást is mértünk.
A CRP (p=0.04) és a DAS28 (p<0.0001) értékek csökkentésén keresztül az adalimumab kezelés az arthritis javulását eredményezte. A TH2-vel jellemzett endothel funkció javulását észleltük a kiindulási értékhez viszonyítva (0.hét=26,94 s vs. 4.hét=34,72 s, p=0,032), mely a kezelés időtartama alatt végig fennmaradt (8.hét=40,49 s, p=0,026; 12.hét=32,07 s, p=0,013). A 8 hetes kezelés után a hyperaemia görbe alatti terület (0.hét=1599 PUxs vs. 8.hét=2724 PUxs, p=0,045), a felengedést követő 1 perces görbe alatti terület (0.hét=1469 PUxs vs. 8.hét=2462 PUxs, p=0,019) és az acceleratios szakasz átlagáramlás (0.hét=32,2 PU vs. 8.hét=46,33PU, p=0,035) értékek szignifikánsan javultak.
Az adalimumab kezelés kedvező hatással volt a betegség aktivitására, az endothel funkcióra és a mikrocirkulációra korai RA-ben, ezért fontos szerepe lehet a vascularis szövődmények megelőzésében illetve kezelésében.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Kerekes György
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Belgyógyászati Intézet, III. Belgyógyászati Klinika
2. témavezető adatai
Név: 
Dr. Szekanecz Zoltán
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Reumatológiai Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program