A gyermekkori légúti betegségek összefüggése a passzív dohányzással

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Szekunder prevenció (családorvoslás, preventív medicina)
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Dudás Kinga

Előadás adatai

Előadás címe: 
A gyermekkori légúti betegségek összefüggése a passzív dohányzással
Összefoglaló: 

Ismert tény, hogy a passzív dohányzás súlyosan károsítja a gyermekek egészségét.
Célkitűzés: Gyermekek családon belüli passzív dohányzásnak való kitettsége gyakoriságát és annak káros hatásait kívántuk vizsgálni.
Módszer: Személyes interjúval, kérdőív segítségével gyermekorvosi rendelésen illetve tanácsadáson ellátott gyermekek szüleit kérdeztük dohányzási szokásaikról és gyermekük azzal összefüggésbe hozható betegségeiről. Az összefüggéseket p 0,05, vagy ez alatti értéknél tekintettük szignifikánsnak.
Eredmények: 343 kérdőívet dolgoztunk fel. 277 gyermek élt együtt dohányzó felnőttel, dohányzó anya 141, terhesség alatt is dohányzó anya 65 volt. A rövidebb gesztációs idő magasan szignifikáns összefüggést mutatott az anya (p<0,0001) és a környezet (p<0,001) dohányzásával. Az alacsonyabb születési súly is szignifikáns összefüggésben volt mind az anya (p<0,01), mind pedig a közvetlen környezet (p<0,002) dohányzásával. A gyermekek szignifikáns mértékben gyakrabban betegedtek meg légúti betegségben az anya dohányzása esetén (p<0,05) és a kórházi kezelés is gyakoribban vált szükségessé (p<0,05). A füstnek kitettség idejével szignifikáns összefüggést találtunk a csecsemőkori alvás közbeni légzészavar gyakoriságával (p<0,01) és a csecsemő és gyermekkori ismétlődő hörghurut gyakoribb előfordulásával (p<0,023). Magasan szignifikáns volt az összefüggés az anya dohányzása és alacsonyabb iskolázottsága között (p<0,0001). A gyermekek is fiatalabb korban kezdtek dohányozni az anyai dohányzás (p<0,001) illetve a környezet dohányzása (<0,001) esetén.
Következtetések: Sajnos a gyermekek családon belül gyakran ki vannak téve a passzív dohányzás ártalmainak. A nők körében gyakoribbá váló dohányzás ezt a problémát tovább súlyosbítja. A családon belüli egészségkárosítás ilyen módjával szemben csak a felvilágosítás, az egészséges életmódra való nevelés az egyetlen fegyver.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Márton Hajnalka
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék
2. témavezető adatai
Név: 
Dr. Varga József
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Nukleáris Medicina Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program