Óvodáskorúak mozgásszervi állapotának felmérése és vizsgálata a szociális helyzetük tükrében

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Primer prevenció, egészségügyi szervezés és menedzsment
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Lakatos Adrienn Veronika

Előadás adatai

Előadás címe: 
Óvodáskorúak mozgásszervi állapotának felmérése és vizsgálata a szociális helyzetük tükrében
Összefoglaló: 

A hátrányos helyzetű gyermekeknek jóval kevesebb lehetőségük nyílik intézményen kívüli foglalkozásokon való részvételre, mint hasonló korú társaiknak, pedig az ilyen programok nagy szerepet játszanak a mozgás- és a pszichés fejlődésben. Társadalmunkban fontos érték az esélyegyenlőség, amit minél korábban és szélesebb körben biztosítani kell a felnövekvő gyermekek számára.
Vizsgálatunk célja, felmérést végezni olyan óvodás korúak körében, akik társadalmi és gazdasági szempontból hátrányos helyzetűnek tekinthetőek. Objektív adatokat keresünk arra, hogy milyen egészséghátránnyal rendelkeznek ezek a gyermekek az iskolás kor kezdetére társaikkal szemben. Távolabbi célként meghatároztuk, egy olyan fizioterápiás gyakorlatanyag kidolgozását, amit óvópedagógusok kivitelezésében az általános óvodai fejlesztő programok részévé lehet tenni.
Vizsgálatainkat a debreceni Szivárvány óvodában végezzük, a 2006 december 31. előtt született gyermekek körében. A vizsgálat során a szülők és az óvodapedagógusok által kitöltött kérdőívvel felmérjük a gyermekek szociális helyzetét, fizikai állapotát és az esetleges mozgásszervi panaszaikat. Ezen túl fizikális vizsgálattal ellenőrizzük a gyermekek testtartását és a fizikai terhelhetőségét. Ezt követően intervenciós programot szervezünk, melynek hatékonyságát objektív mérésekkel ellenőrizzük. Továbbá, arról is gyűjtünk adatokat, hogy mennyire felkészültek az óvodapedagógusok a gyermekek fizikai állapotának a fejlesztésére, az ülő életmód előkészítésére.
65%-os válaszadási arány mellett a következő eredményeket kaptuk: A válaszadók 28%-a egyedül neveli gyermekét és 51%-ban legalább az egyik szülőnek vagy mindkettőnek nincs állandó munkahelye. A gyerekek 30%-a végez rendszeres sporttevékenységet az óvodai foglakozásokon kívül. A szülők bevallása szerint a gyerekek közel egyötöde havonta többször is panaszkodik gerinc vagy láb fájdalomra és ugyanezt az óvópedagógusok is tapasztalták.
Az óvópedagógusok 93%-a válaszolta azt, hogy az alapképzésükben nem voltak mozgásfejlesztésre vonatkozó speciális ismeretek, és csak 20%-uk vett részt ilyen irányú posztgraduális képzésen.
A fizikai állapot felmérésére szolgáló bázisadatok mérése folyamatban van.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Veres-Balajti Ilona
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Fizioterápiás Tanszék
2. témavezető adatai
Név: 
Nagy Ágnes
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Fizioterápiás Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program