Az úszás hatása a kisiskolások testi fejlődésére

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Tercier prevenció (fizioterápia, orvosi rehabilitáció, ápolás és betegellátás)
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Burger Edina

Előadás adatai

Előadás címe: 
Az úszás hatása a kisiskolások testi fejlődésére
Összefoglaló: 

Az egészséges életmód fontos pillére a rendszeres testmozgás, pl. az úszás. Bizonyítani szeretném az úszás pozitív hatásait a légzőrendszerre, a gerinc és a mellkas fejlődésére, és feltárni a mellkas mobilitásának hatását a légzőrendszer állapotára, nem úszó gyermekekkel összehasonlítva.
A vizsgálatban 20, 8-9 éves korosztályba tartozó iskoláskorú gyermek vett részt, közülük tízen 1,5 éve úsznak, 10-en nem űznek ilyen sportot. Az úszó csoport számára 12 héten keresztül, heti 3 alkalommal, alkalmanként 70 perces úszásfoglalkozásokat tartottam. Felmértem az akaratlagos apnoe időnek, a háti gerinc mobilitásának és a mellkas kitérésének edzésprogram hatására bekövetkező változását és a 25 méteres mellúszás idejét.
Az akaratlagos apnoe időtartama mindkét csoportban szignifikánsan nőtt a kiindulási értékhez képest. A kontroll és az úszó csoport átlagértékei már kiinduláskor is szignifikánsan különböztek egymástól (28,4±4,7, ill. 37,8±7,5 mp), a különbség az edzésprogram végére is megmaradt (31,7±4,5 ill. 46,8±8,2 mp, p<0,001). A kontroll csoport értékei további 12,0±15,8 %-kal, az úszóké viszont 24,6±9,9 %-kal nőttek. A háti gerinc flexiója 22 %-kal nőtt az úszás hatására. A mellkas körfogatának változása maximális belégzés során a X. borda magasságában mérve a kontroll csoportban a vizsgálat kezdetén 4,2±0,8 cm-nek, 12 hét után 5,1±0,6 cm-nek adódott. Az úszóknál kiinduláskor 5,3 ±1,2 cm-t, a tréningprogram végén 6,0±0,9 cm-t mértünk. A csoportok kiindulási értékei között a különbség szignifikáns (p<0,05), és szignifikánsan különböznek egymástól a tréningprogram végén mért adatok is (p<0,05). A mellkas körfogatának belégzés alatti változása és az akaratlagos apnoe idő között korrelációt találtunk (r=0,56793). A 25 méteres mellúszás ideje a tréningprogram végére 74,1± 6,7 %-ra csökkent.
Az úszók az apnoe idő és a mellkas kitérés vonatkozásában jobb értékekkel indultak, mint a kontroll csoport, mivel 1,5 éve rendszeresen úsztak. Az akaratlagos apnoe idő és a mellkas kitérések további növekedése az edzéseknek köszönhető, hiszen az úszás a megfelelően szabályozott légzéstechnikára épül. A háti gerinc flexiójának változása a speciális úszó mozgásoknak köszönhető.

1. témavezető adatai
Név: 
Farkas Dóra
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Fizioterápiás Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program