Trombin generációs módszer alkalmazása heparin terápia monitorozására

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Laboratóriumi medicina és klinikai mikrobiológia
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Nagymihály Richárd

Előadás adatai

Előadás címe: 
Trombin generációs módszer alkalmazása heparin terápia monitorozására
Összefoglaló: 

Bevezetés. A trombin generációs módszer (TGA) olyan, még nem rutin teszt, mely a koagulációt globálisan modellezi és jól használható magas trombotikus rizikó vagy hyperkoagulábilis állapot előrejelzésére. Előző munkámban azt vizsgáltam, hogy melyik antikoaguláns hatása mérhető TGA-val. A módszer informatív heparin és hirudin esetében, melyeket a klinikumban terápiás és profilaktikus céllal használnak. A munka során trombofil, LMWH terápiában részesülő egyének (n=56), trombocyta szegény plazmájából (PPP) trombinképződést (trombin potenciál) határoztunk meg, majd a heparin hatást neutralizáltuk. A mérésnek az a jelentősége, hogy amennyiben a terápia előtti és a neutralizált értékek jó egyezést mutatnak, az utóbbi használható lenne arra, hogy az LMWH terápia alatti trombin potenciál értéket az egyén alap (inhibitor mentes) értékéhez viszonyítsuk.
Módszerek és anyagok. A TGA reakciót rekombináns humán szöveti faktor plazmához való adásával és rekalcifikációval indítottuk, kis koncentrációban foszfolipidek és a trombin fluorogén szubsztrátja jelenlétében. Terápia előtti, utáni és polibrénnel in vitro neutralizált PPP mintákat egy mikrotiter lemezre vittem fel, majd fluoreszcencia intenzitást mértem. Az adatokból szerkesztett trombin generációs görbének négy paramétere van; „lag” és „peak time”, görbe alatti terület (AUC), valamint „peak thrombin”, de a munka az utóbbi kettőre fókuszált. Trombin kvantitálás software-rel történt.
Eredmények és konklúzió. LMWH hatására az AUC és „peak thrombin” lecsökkent, majd polibrénnel történő semlegesítés után az AUC és „peak thrombin” érték visszaállt. A 26,4 ug/mL-es polibrén a plazmában semlegesítette a heparin hatást. A heparinnal kezelt minták és az antikoaguláns mentes plazma „peak thrombin” értékének hányadosa megegyezik a heparinos minták és a polibrénnel neutralizált minták hányadosával, az összefüggés lineáris regressziót mutat. Az eredmények alátámasztják a feltevést, mely szerint a heparin terápia monitorozása és az antikoaguláció individuális hatásfokának meghatározása lehetővé válik a TGA-val úgy, hogy betegenként az LMWH tartalmú minta eredményét annak polibrén neutralizálás utáni eredményére vonatkoztatjuk.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Hársfalvi Jolán
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Klinikai Kutató Központ

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program