Low-grade gliomák szöveti és klinikai karakterizációja korszerű MR képalkotás segítségével

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2012/2013. tanév
Tagozat: 
Képalkotó diagnosztika, nukleáris medicina
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Demeter Zsanett

Előadás adatai

Előadás címe: 
Low-grade gliomák szöveti és klinikai karakterizációja korszerű MR képalkotás segítségével
Összefoglaló: 

Bevezetés
A low grade gliomák az agytumorok jelentős részét adják, főleg fiatal felnőtteknél és gyermekkorban. A túlélés a szövettani típustól és egyéb prognosztikai faktoroktól függ, ez akár 20 év is lehet. E tumorok jellegzetessége, hogy high grade transzformációra hajlamosak. Kutatásunk során célul tűztük ki a különböző szöveti típusú low grade gliomák növekedésének kvantitatív vizsgálatát korszerű MR képalkotó módszerekkel valamint a szöveti altípusok jellegzetességeinek feltárását.
Anyagok és módszerek
Vizsgálataink során két betegcsoportot alakítottunk ki. 22 alany esetén végeztük el a szöveti tipizációt (35 +-16,9 év). A longitudinális követéshez 8 alany, többször ismételt felvételeit használtuk (2-10 felvétel, életkor: 39,4 +-17,3 év). Az alanyokról T1- és T2-súlyozott MRI, valamint diffúziós tenzor felvételek (DTI) készültek. A Slicer 3D szoftver segítségével tumorszegmentációt végeztem az anatómiai MRI képek alapján. Az első betegcsoportból diffúziós együttható (MD) és diffúziós anizotrópia (FA) értéket hasonlítottunk össze DTI képekről különböző szövettanú tumoroknál, a másodiknál jelintenzitás (T1 és T2) változásokat vizsgáltunk a tumor növekedés, eltelt idő függvényében és meghatároztuk a növekedés gyorsaságát a tumor térfogatok lemérésével.
Eredmények
A jelintenzitás értékek elemzésével azt az eredményt kaptuk, hogy a T2 értékek varianciája, szórása a megfigyelési idő előrehaladtával szignifikánsan nő (Pearson r=0.795). A low grade gliomák térfogatának növekedése átlagosan 0,8%/nap, míg high grade transzformáció után meghaladja az 1%/napot, de két esetben 10%-nál is magasabb értéket kaptunk. A DTI elemzés során az astrocytoma, oligoastrocytoma és oligodendroglioma típusok közt a teljes tumor térfogatában mérhető átlagos T1 érték (p=0.043) maximális diffúziós anizotrópia érték volt szignifikáns módon eltérő (p=0.021).
Megbeszélés
A kvantitatív analízis és számítógép segítette képi szegmentáció lehetővé teszik, hogy a low grade tumorok növekedését megfigyeljük. A növekedési ráta a high grade transzformációt jelezheti, a szöveti mikrostrukturális jellegzetességeket pedig a diffúziós tenzor képalkotás kvantitatív értékei segíthetnek feltárni.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Jakab András
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék
Díj: 
különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program