Turnaround time vizsgálata MRSA törzsek esetében a DEOEC-en 2007-2011 között

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2012/2013. tanév
Tagozat: 
Laboratóriumi medicina, klinikai mikrobiológia
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Balogh Gábor

Előadás adatai

Előadás címe: 
Turnaround time vizsgálata MRSA törzsek esetében a DEOEC-en 2007-2011 között
Összefoglaló: 

Háttér: A methicillin rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) napjaink egyik legnagyobb jelentőséggel bíró nosocomialis kórokozója, mely súlyos kórházi infekciókat okozhat. Alapvető fontosságú az MRSA pozitivitás minél korábbi igazolása, hogy a betegek izolálása és célzott terápiája minél előbb elkezdődhessen. Mivel a fertőzöttség megállapításában a laboratóriumi diagnosztika kulcsszereppel bír, ezért a gyors és pontos identifikálás nagyban befolyásolja a betegek prognózisát és a kórokozó további terjedését.

Célkitűzés: Vizsgálatom céljául tűztem ki a laboratóriumi leletátfordulási idő, avagy a turnaround time (TAT) elemzését MRSA pozitív minták esetében, különböző eljárásokkal, köztük statisztikai elemzésekkel figyeltem meg és elemeztem, hogy értékelni tudjam a labor hatékonyságát. A teljesebb kép érdekében egy bővített változatot a Total TAT-ot is alkalmaztam, amely komplexebb, beteg orientáltabb képet adott a minták feldolgozásáról, mivel a minta laboratóriumba való beérkezési időpontját is figyelembe vettem.

Módszer: Az elemzéshez a 2007-2011-es időszakot vettem figyelembe. A MedBakter program segítségével nyertem az adatokat és az Excel program segítségével rendszereztem és elemeztem őket. A statisztikai elemzések során leggyakrabban az átlagokat és részarányokat vizsgáltam megbízhatósági tartományok segítségével, ill. az évek átlagait hasonlítottam össze egytényezős varianciaanalízissel. Az MRSA incidencia megállapításához egy betegtől csak az első mintát vettem figyelembe.

Eredmények: Az MRSA előfordulási aránya 2007 és 2011 között 9 %-ról 15 %-ra emelkedett. Az átlagos TAT 3 nap volt, de amennyiben a minta beérkezése hétvégére esett, a TAT minden esetben jelentősen megnövekedett. A legrövidebb TAT 1 nap volt. 2007-ben és 2010-ben szignifikánsan kevesebb volt a TAT a többi évhez képest.

Megbeszélés: Az MRSA előfordulási arány a DEOEC-en az országosnál kedvezőbb képet mutat, ami a hatékony infekciókontrollnak köszönhető. A real time PCR, az MRSA szűrőlemez és a MALDI tömegspektrográf alkalmazásával lényegesen, akár 1 napra lerövidíthető a 3 napos TAT érték. A korai pontos diagnózis hozzájárulhat az MRSA előfordulásának további csökkenéséhez.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Szabó Judit
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Orvosi Mikrobiológiai Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program