LIM-kináz 2 eltérő lokalizációja daganatos sejtekben

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2013/2014. tanév
Tagozat: 
Sejtbiológia, sejtélettan
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Holb Árpád

Előadás adatai

Előadás címe: 
LIM-kináz 2 eltérő lokalizációja daganatos sejtekben
Összefoglaló: 

A LIM-kináz 2 (LIMK2) egy szerin/treonin-specifikus kináz, amely a kofilin, egy aktint depolimerizáló fehérje foszforilációja és inaktiválása révén biztosítja az aktin-citoszkeleton dinamikus átrendeződését, és ezáltal részt vesz a sejtmotilitás, a sejtosztódás, a differenciáció valamint az apoptózis szabályozásában. Expressziójának és aktivitásának emelkedése fokozott sejtproliferációt, valamint a tumorsejtek inváziós és metasztatikus sajátságainak növekedését eredményezheti. Irodalmi adatok alapján a LIMK2 főképp a citoplazmában lokalizálódik. Ugyanakkor rendelkezik nukleáris lokalizációs szignál szekvenciával, ami felveti nukleáris importjának lehetőségét, azonban sejtmagi előfordulását ez eddig vizsgált sejttípusok esetében nem tapasztalták.
Jelen kísérleteink során a LIMK2 szubcelluláris lokalizációját tanulmányoztuk eltérő szöveti eredetű daganatos sejtvonalakban. A vizsgált sejtkultúrákból hipotóniás majd hipertóniás pufferek alkalmazásával citoplazmatikus illetve sejtmagi frakciókat preparáltunk, és ezt követően a LIMK2 jelenlétét a frakciókban Western blot technikával detektáltuk. Eredményeink szerint a LIMK2 szinte kizárólag a citoplazmában található a méhnyakrákból izolált HeLa sejtekben és az MCF-7 emlőkarcinóma sejtvonal esetében. Ezzel szemben a THP-1 mieloid leukémia sejtek sejtmagi frakciójában jelentős mennyiségű LIMK2-t mutattunk ki. A Jurkat T-sejtes leukémia sejtvonal esetében szintén a LIMK2 sejtmagi felhalmozódását figyeltük meg. Vizsgálatainkat HeLa és THP-1 sejtekkel immunfluoreszcens jelölést követő konfokális mikroszkópia segítségével is elvégeztük, amely megerősítette a LIMK2 sejtmagi jelenlétét a THP-1 sejtek esetében.
Mindezek az adatok arra utalnak, hogy a LIMK2 eltérő funkciót tölthet be a szolid tumorokban illetve a leukémiás sejtekben, és felvetik a LIMK2 szerepét eddig még nem ismert sejtmagi folyamatok szabályozásában.

1. témavezető adatai
Név: 
Kiss Andrea
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Orvosi Vegytani Intézet
Díj: 
különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program