Antitrombin, protein C, protein S és EPCR gén polimorfizmusok vizsgálata nagy áteresztőképességű módszerrel

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2013/2014. tanév
Tagozat: 
Laboratóriumi medicina, klinikai mikrobiológia
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Kovács Sarolta

Előadás adatai

Előadás címe: 
Antitrombin, protein C, protein S és EPCR gén polimorfizmusok vizsgálata nagy áteresztőképességű módszerrel
Összefoglaló: 

Az antikoaguláns rendszer egyik fő alkotója a trombin-trombomodulin-endoteliális protein C receptor (EPCR) által aktivált protein C (APC). Az APC kofakora a protein S (PS), mely fokozza az APC aktív V-ös és VIII-as faktorokat inaktiváló hatását. Az antitrombin (AT) a trombinnak, a X-es és számos más alvadási faktornak az inhibitora. Az AT (SERPINC1), PC (PROC) és PS (PROS1) génjeinek mutációi thrombophiliát okoznak, de újabban leírt polimorfizmusaiknak e fehérjék szintjére, illetve a thrombosisok kockázatára kifejtett hatását nem ismerjük. Célkitűzésünk volt ezért olyan, a laboratóriumunkban elérhető műszeregyüttessel megvalósítható, nagy áteresztőképességű módszer bevezetése és annak klinikai mintákon történő tesztelése, amely ezen polimorfizmusok szimultán vizsgálatára képes.
Saját tervezésű primerek és fluoreszcensen jelzett genotipizáló oligonukleotidok segítségével végzett multiplex PCR reakciót követő primer extenziós esszét dolgoztunk ki összesen 12 polimorfizmus, a PROC génben lévő rs1799809 (IVS1-1641A>G), rs1799808 (IVS1-1654C>T), rs1799810 (IVS1-1476A>T), rs2069928 (IVS7+111G>T) és rs1401296 (3’UTR C>T); a PROCR génben lévő rs867186 (p.Ser219Gly), rs6088735 (5’UTR C>T) és rs8119351 (5’UTR G>A), a SERPINC1 génben az rs2227589 (IVS1+141G>A) és rs121909548 (p.Ala384Ser) és a PROS1 génben az rs8178649 (IVS11+54T>C) és rs121918472 (p.Ser501Pro) vizsgálatára. A beállított módszert DNS szekvenálással validáltuk és teszteltük fiatal korban akut myocardialis infarctust (AMI) elszenvedett betegeken (n=82) és illesztett kontroll személyeken (n=80).
A PROC rs1799808 T allél frekvenciája a beteg csoportban magasabb volt és jelenléte az AMI kockázatát szignifikánsan emelte (OR, 2,04; 95%CI, 1,07; 3,90). A plazma PC aktivitását a PROC polimorfizmusok nem, de minden PROCR polimorfizmus szignifikánsan befolyásolta; a p.Ser219Gly és 5’UTR G>A emelte, az 5’UTR C>T csökkentette. A PS koncentrációja a PROS1 p.Pro501 allél jelenlétében szignifikánsan alacsonyabb volt.
Eredményeink alapján felvetődik a PROC, PROCR és PROS1 gének polimorfizmusainak szerepe a thromboticus betegségekben, ami további, kiterjesztett klinikai tanulmányok tervezését indíthatja.

1. témavezető adatai
Név: 
Bereczky Zsuzsanna
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Klinikai Kutató Központ
2. témavezető adatai
Név: 
Miklós Tünde
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Klinikai Kutató Központ
Díj: 
1. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program