Kombinált teszt az autoimmun urticaria diagnosztikájában

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2013/2014. tanév
Tagozat: 
Laboratóriumi medicina, klinikai mikrobiológia
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Kóti Zsuzsa Regina

Előadás adatai

Előadás címe: 
Kombinált teszt az autoimmun urticaria diagnosztikájában
Összefoglaló: 

Bevezetés: Az autoimmun urticaria diagnosztikája során „gold standard” vizsgálat a bazofil granulocyták hisztamin felszabadulásának vagy sejfelszíni CD63 expressziójának mérése a betegek szérumával történt inkubáció után, azonban a fenti módszerek speciális laboratóriumi hátteret igényelnek és a rutin betegellátás során nehezen alkalmazhatóak.
Célkitűzés: Azt vizsgáltuk, hogy a könnyen kivitelezhető, de csak szűrőmódszerként alkalmazott saját szérum teszt elvégzése mellett mely rutin laboratóriumi eredmények és anamnesztikus adatok együttes fennállásának kombinációjával tudunk kialakítani egy kombinált tesztet, mely elérheti a bazofil CD63 expressziós assay specificitását és szenzitivitását.
Anyag és módszer: 55 autoimmun urticariás beteget vontunk be a vizsgálatba, akiknél a CD63 assay pozitivitása alapján állítottuk fel a diagnózist. Ezen betegeknél elvégeztük a saját szérum tesztet, rutin laboratóriumi vizsgálatokat (pajzsmirigy funkció és antitestek) és az anamnesztikus adatokat egy részletes kérdőív segítségével vettük fel. Logisztikus regressziós módszerrel vizsgáltuk, hogy az ASST pozitivitás mellett mely klinikai adat és/vagy laboratóriumi teszt együttes fennállása szükséges ahhoz, hogy a kombinált diagnosztikai teszt elérje a CD63 assay érzékenységét.
Eredmények: Eredményeink szerint az ASST 88%-os szenzitivitása, ill. 77%-os specificitása növelhető, ha egyidejűleg a betegnek hetente 6-7 alkalommal vannak jelen csalánkiütései (szenzitivitás 88%, specificitás 91%), valamint oedema is kíséri a csalánkiütéseket (szenzitivitás 97%, specificitás 82%), és egyidejűleg pajzsmirigy ellenes autoantitest pozitivitása is detektálható (szenzitivitás 94%, specificitás 86%).
Konklúzió: A klinikai gyakorlatban a könnyen és gyorsan kivitelezhető saját szérum teszt specificitása növelhető a klinikai tünetek és pajzsmirigy ellenes autoantitestek egyidejű jelenlétével, ami talán az időigényes és sok helyen nehezen kivitelezhető funkcionális diagnosztikus laboratóriumi módszerek kivitelezését is mellőzhetné.

1. témavezető adatai
Név: 
Irinyi Beatrix
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Bőrgyógyászati Klinika, Bőrgyógyászati Allergiológiai Tanszék
2. témavezető adatai
Név: 
Szegedi Andrea
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Bőrgyógyászati Klinika, Bőrgyógyászati Allergiológiai Tanszék
Díj: 
különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program