Megnyílt a demonstrátori (és egyben Endes Pongrác-ösztöndíj-) pályázatok és a kiváló tudományos munkáért ösztöndíjra szolgáló pályázatok beadása a 2013/2014. tanév 2. félévére

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A pályázatokat a regisztráció és bejelentkezés után elérhető elektronikus űrlapon kell beadni.
  • A demonstrátori státuszra és egyben az Endes Pongrác-ösztöndíjra szolgáló pályázat űrlapja: link
  • A kiváló tudományos munkáért ösztöndíjra szolgáló pályázat űrlapja: link
A beadott űrlapok szerkeszthetőek a lent megadott határidőig, így kérjük, hogy hibás beadás esetén ne adjon be ua. hallgató új pályázatot, hanem a korábban beadott pályázat kerüljön módosításra.
 
Demonstrátori pályázatok:
A kitöltött űrlap PDF változatát kinyomtatva és a pályázó, valamint az intézeti TDK-felelős és az intézetvezető aláírásával ellátva az TDT adminisztrátorához (Csűry-Bagaméry Beáta, Oktatásszervezési Központ, 104. szoba) kell eljuttatnia az intézeti TDK felelősnek, ennek határideje 2014. március 7. 12 óra. Ugyanezen időpontig szerkeszthető elektronikusan is a pályázat. Az egyes intézeti TDK felelősök ezen időpontnál korábbi leadási időpontot határoznak meg a hallgatók számára annak érdekében, hogy a pályázatok idejében eljussanak az oktatásszervezési központba.
Az űrlap hiányos, vagy hibás kitöltése a pályázat érvénytelenségét vonhatja maga után. Az elektronikus és a papír alapon beadott pályázat tartalmában (beleértve a szemeszterben oktatott óraszámot is) nem lehet semmilyen különbség, a kinyomtatott változaton pedig nem történhet utólagos átírás, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen.
 
Kiváló tudományos munkáért ösztöndíjra szolgaló pályázatok:
A kitöltött űrlap PDF változatát kinyomtatva és a pályázó aláírásával ellátva, valamint az összes teljesítés igazolását a TDT adminisztrátorához (Csűry-Bagaméry Beáta, Oktatásszervezési Központ, 104. szoba)  kell eljuttatni, ennek határideje 2014. március 7. 12 óra
Az űrlap hiányos, vagy hibás kitöltése a pályázat érvénytelenségét vonhatja maga után. Az elektronikus és a papír alapon beadott pályázat tartalmában nem lehet semmilyen különbség, a kinyomtatott változaton pedig nem történhet utólagos átírás, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen.
 
Felhívjuk minden tisztelt hallgató és TDK felelős figyelmét, hogy az ösztöndíjak időben történő kifizetését elősegítendő a Tudományos Diákköri Tanácsnak a határidő után beérkezett pályázatokat nem áll módjában értékelni.
 
További információ az ösztöndíjakkal kapcsolatban: Dr. Szentandrássy Norbert (Élettani Intézet), Gaál Zsuzsanna (TDT hallgatói elnök)

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program