Pályamunka beadás határideje

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Azon TDK pályamunkák esetében, ahol cél a diplomamunkaként való elfogadtatás és a dolgozat benyújtója 2014 tavaszán kap diplomát, a TDK pályamunka beadásának határideje a következő:

Osztatlan képzésben tanulók számára (általános orvos, fogorvos, gyógyszerész): 2014. február 14.
Osztott képzésben tanulók számára (alapszak és mesterszakok): 2014. február 28.

2014 szeptemberi vagy decemberi diplomaosztó, azaz augusztusi és novemberi államvizsga esetén a határidő 2014. április 18.

A határidő után az elkészített művek csak diplomamunkaként nyújthatók be.

A pályamunkák benyújtásának menete:

A pályamunkákat 2014. január 1-je után KIZÁRÓLAG az elektronikus pályamunka feltöltési rendszerben kell benyújtani, mely a http://tdk.med.unideb.hu honlapról elérhető. A feltöltést követően az elektronikus címlapot kinyomtatva, az intézetvezető és TDK felelős aláírásával az Oktatásszervezési Központ TDK adminisztrátorának kell leadni a fenti határidőkig. A pályamunka csak akkor minősül benyújtottnak és az elbírálási procedúra csak abban az esetben veszi kezdetét, amikor a rendszerből kinyomtatott, aláíratott címlap benyújtásra kerül! Probléma esetén a TDT pályamunka ügyekkel foglalkozó titkára ad felvilágosítást (zsbereczky@med.unideb.hu).

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program