Felhívás a DE OEC 2013/2014. évi tudományos diákköri konferenciájára

A DE OEC Tudományos Diákköri Tanácsának döntése alapján a 2013/2014-es tanévben az orvos- és egészségtudományi szekcióban a helyi TDK konferencia 2014. február 19. (szerda) és 21. (péntek) között kerül megrendezésre.

A helyi TDK konferenciára az absztraktok leadására 2014. január 27. 20:00 óráig van lehetőség, a korábbi éveknek megfelelően KIZÁRÓLAG a TDK honlapján (http://tdk.med.unideb.hu/) keresztül. Az elmúlt tanévekben a TDK konferencia jelentkezések száma nagy mértékben növekedett, ezért – a szervezés megkönnyítése érdekében – az előadások címét és a preferált tagozatokat az absztraktok leadását megelőzően 2014. január 13. 20:00 óráig kötelező elektronikusan leadni a fenti honlapon található regisztrációs felületen keresztül. 

Pályázat díjtalan demonstrátori státuszra illetve Endes Pongrác ösztöndíjra

A 2012/13. tanév I. félévében a pályázatok beadásának határideje 2012. szeptember 26. A pályázatokat a Letölthető dokumentumok menüpontnál megtalálható formanyomtatvány felhasználásával azon intézethez vagy klinikához kell benyújtani, ahol a hallgató demonstrátori tevékenységet kíván folytatni.

European Medical Students' Conference (EMESCO) Debrecen 2012

A Tudományos Diákköri Tanács, a Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete, a Sántha Kálmán Szakkollégium és a Hallgatói Önkormányzat közös szervezésében 2012. október 19-23. között nemzetközi hallgatói konferenciát szervezünk Debrecenben. A konferencia hivatalos nyelve angol. Graduális és PhD képzésben résztvevő hallgatók mellett rezidensek jelentkezését szintén várjuk. A regisztrációval kapcsolatos információk és határidők, valamint a konferencia előzetes programja megtalálható az EMESCO honlapján: www.emesco.med.unideb.hu

Pályázati felhívás a Weszprémi-díj és a Török József-díj elnyerésére

A DE OEC Tudományos Diákköri Tanács pályázatot hirdet a 2011/2012. tanévi Weszprémi-díj és Török József-díj elnyerésére. A részletes kiírások és az elektronikus űrlap a honlap Elismerések, ösztöndíjak pontjából letölthetőek. A pályázatokat a honlapról letölthető űrlapon egy nyomtatott példányban 2012. június 15-ig kell eljuttatni a TDT titkárához, Dr. Bereczky Zsuzsannához a DE OEC Oktatásszervezési Központba.

Demonstrátori státusz és Endes Pongrác ösztöndíj, 2011/12-es tanév II.félév

A DE OEC Tudományos Diákköri Tanácsa meghozta a 2011/2012. tanév II. félévére vonatkozó döntését a díjtalan demonstrátori státuszokról és az Endes Pongrác ösztöndíjakról. Az ezeket elnyert hallgatók névsora az alábbiakban olvasható. Az ösztöndíjak összegét a DEOEC aktuális költségvetése határozza meg.

Pályázati felhívás a DEOEC hallgatói nemzetközi konferenciarészvételének támogatására

A honlapon a korábbiakban közzétett pályázat első támogatási időszakára (2012. január 1. – 2012. október 31.) érvényes beadási határidő 2012. január 12-én lezárult. Időarányos forrás azonban áll még rendelkezésre, így további jelentkezések is benyújthatók, a korábban meghatározottakkal azonos feltételek szerint. Ezeket a beérkezés sorrendjében bíráljuk el a keret kimerüléséig.

TDK díjak és védésként elfogadott előadások

A 2012. februári TDK konferencia díjazottjainak listája elérhető a honlapon, valamint az egyes tagozatok programjánál is olvasható az adott tagozat eredménye.

Kérjük a különdíjasokat, hogy az oklevelüket 2012. február 21. (kedd) 12:30 után vegyék át az Oktatásszerzvezési Központban Lévai László főelőadónál. A díjakhoz kapcsolódó pénz- ill. tárgyjutalmaknak a díjazottakhoz való eljuttatása a díjazottakhoz a következő időszakban meg fog történni.

A konferencián elhangzott előadások többségét a zsűri elfogadta diplomamunka-védésként. Az ezzel kapcsolatos részletes szabályok a honlapon olvashatók.

Részletes program és absztraktkötet

Elérető a 2011/2012. tanévi TDK konferencia részletes online programja és absztraktkötete. A nyomtatott absztraktköteteket minden szerző és témavezető számára a hétfői és keddi nap folyamán juttatjuk el az egyes tanszékekre.

Mindenkit szeretettel várunk a konferenciára!

A szervezőbizottság

Technikai tudnivalók az előadásokkal kapcsolatban

  • A TDK előadás hossza 10 perc, melyet 5 perces vita követ; kérjük ennek szigorú betartását. A 10 perces időkeret lejártát a tagozat hallgatói zsűritagja felállással jelzi, ekkor még 30 másodperc áll rendelkezésre az előadás pontlevonás nélküli befejezésére. A 15 perces időtartam elérésekor a hallgatói zsűritag jelzése alapján tagozat levezető elnöke a vitát befejezi, az esetlegesen még tartó előadást megszakítja.
  • Az előadások javasolt formátuma: Microsoft Office PowerPoint 2007 diavetítés (ppsx). Elfogadott még: Microsoft Office PowerPoint 2007 bemutató (pptx) vagy Microsoft Office PowerPoint XP/2003 bemutató (pps vagy ppt). OpenOffice formátumú előadás nem elfogadott, mivel a vetítésre használt számítógépek nem mindegyike képes ezen állományok kezelésére.
  • Az előadások feltöltése a 2012. február 13. (hétfő) éjfélig kötelező a TDK honlapjára (http://tdk.dote.hu/sajat-tdk-jelentkezesek). A feltöltésre szolgáló menüpontot bejelentkezés után érheti el. Az előadások feltöltésére a helyszínen nem lesz lehetőség.
  • A projektor várható felbontása min. 1024x768 pixel, azonban technikai hiba esetén kisebb felbontású projektor használata is előfordulhat.
  • Az előadásokhoz a szervezők rendelkezésre bocsátanak az előadás vezérlésére és mutogatásra alkalmas készüléket (Cordless Presenter). A számítástechnikai rendszer védelme érdekében ilyen jellegű saját eszközök használata nem megengedett. Hallgatói igény esetén a szervezőbizottság helyszínen lévő tagja is kezelheti a vetítést.
  • Az előadásban videók bemutatását prezentálási nehézségek miatt csak korlátozottan javasoljuk. Amennyiben mégis be kíván mutatni videót, azt WMV (Windows Media Video) formátumba mentse el ugyanazon könyvtárba, ahol a PowerPoint prezentációja van, és úgy illessze be a prezentációba a videót. Ne felejtse el az előadása mellé a videót/videókat is feltölteni a honlapra. Se a prezentációt, se a videót tartalmazó állomány neve ne legyen hosszabb 15 karakternél, ne legyen az állománynevekben szóköz és csak az angol ABC kisbetűit, valamint számokat és kötőjelet tartalmazzon. Ékezetes és egyéb speciális karakterek az állománynevekben nem támogatottak.
  • Minden előadó számára elérhető, de a videót bemutatni kívánó szerzők számára különösen ajánlott az előadás előzetes kipróbálása (2012. február 14., kedd, 18:00-19:30, Klinikai Fiziológiai Tanszék 007-es szoba). Ennek elmulasztása esetén nem vállalunk felelősséget azért, hogy a videó lejátszása működni fog a TDK előadás során. A tagozatok előtt NEM lesz lehetőség a feltöltött előadások kipróbálására.
  • A bírálók különleges figyelmet fordítanak arra, hogy az előadásban bemutatott eredmények mennyiben tekinthetők a hallgató saját munkájának. A bírálat (azaz a pontok megállapítása) során kizárólag a saját munka kerül értékelésre. Ennek megfelelően a saját munkát részletező függelék ábrát nem tartalmazó előadások nem pontozhatóak és diplomamunkaként sem fogadhatók el. Az egyes szerzők hozzájárulását a függelék ábrán külön-külön kötelező részletezni. A függelék ábrát az előadáson belül úgy kérjük elhelyezni, hogy az a vita időtartama alatt látható legyen. Amennyiben az előadó nem a függelék ábrával fejezi be az előadását, a szervezőbizottság helyszínen tartózkodó tagja ezen ábra megjelenítésére vált át.

A 2011/2012. évi TDK konferencia áttekintő programja - VÁLTOZÁS

Az alábbiakban megtekintheti a 2011/2012. évi TDK konferencia áttekintő programját. A program tartalmazza az egyes tagozatok helyszínét, időpontját és az előadók neveit.

A korábban kiadotthoz képest a program kényszerűségből több helyen megváltozott. A korábban az Elméleti Tömb előadótermébe kiírt előadások a Bőrgyógyászati Klinika tantermében lesznek megtartva. Kérjük, hogy tekintsék át az új programot és annek megfelelen látogassák az előadásokat. Figyelem: az első program kezdő időpontja mindegyik nap 8:15.

A lent letölthető PDF-ben találja az előadók részletes beosztását. A félkövérrel szedett előadók az adott blokk hallgatói elnökei, akik a megjelölt oktatói elnökökkel együtt az adott blokkot fogják levezetni. Az egyes blokkok kezdete a programban meghatározott időpontban várható, azonban a blokkon belüli további előadások pontos kezdési ideje több tényező függvénye, ezért azt nem tudjuk garantálni.

Tartalom átvétel

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program