Ty 1 retrotranszpozon eredetű proteáz vizsgálata

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Biokémia
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Gazda Lívia Diána

Előadás adatai

Előadás címe: 
Ty 1 retrotranszpozon eredetű proteáz vizsgálata
Összefoglaló: 

A Ty1 retrotranszpozon Saccharomyces cerevisiae-ben található 5 endogén retrotranszpozon egyike. A retrotranszpozonok 2 egyedi LTR szekvenciát tartalmaznak, amelyek határolnak egy-egy gag és pol ORF-et vagy egy gag-pol ORF-et. Az LTR-t tartalmazó retrotranszpozonok és a retrovírusok hasonlóságot mutatnak a génexpreszióban, replikációban, transzpozícióban és a genom átrendeződésben. A retrotranszpozonok két családba sorolhatóak : a Ty3-gypsy és a Ty1-copia családba. A Ty1-copia család tagjainak pol génje 3 domént kódol: a proteázt, az integrázt és a reverz transzkriptázt. A Ty1 élet-ciklusa a genom elemeinek transzkripciójával kezdődik, majd az mRNS transzlációjával folytatódik, végül a Ty1 proteáz (PR) processzálja az életciklushoz nélkülözhetetlen fehérjéket. Munkánk során egy Ty1Gag-proteáz fúziós fehérje hisztidin C-terminális farokkal ellátott változatát vizsgáltunk. A fehérje expresszió hőmérséklet-függés vizsgálatát követően a fehérjék kinyerését optimalizáltuk majd a termelődőtt fehérjét kromatográfiás technika alkalmazásával tisztítottuk. Az expresszálódott fúziós fehérje processzálódási képességét vizsgáltuk. A processzálódott proteáz aktivitását szintetikus oligopeptid szubsztrát HPLC-s módszer segítségével igazoltuk.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Tőzsér József
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
2. témavezető adatai
Név: 
Matúz Krisztina
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program