Sentinel nyirokcsomó biopszia prognosztikai szerepe melanoma malignumban

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Bőrgyógyászat, fül-orr-gégészet, fej-nyak sebészet, szemészet
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Deim Nikoletta

Előadás adatai

Előadás címe: 
Sentinel nyirokcsomó biopszia prognosztikai szerepe melanoma malignumban
Összefoglaló: 

A melanoma malignum korunk ötödik leggyakrabban előforduló daganatos megbetegedése. Incidenciája évről évre egyre növekvő tendenciát mutat. Számos prognosztikai faktor segítségével próbáljuk a betegség várható lefolyását megítélni. Ezek közül a legfontosabbak: Breslow-féle tumor vastagság, Clark-féle inváziós mélység, exulceráció megléte és a sentinel nyirokcsomó tumoros érintettsége. Nagyobb tumorvastagság, inváziós mélység, exulceráció vagy sentinel nyirokcsomó pozitivitás esetén rosszabb prognózisról beszélhetünk. Retrospektív vizsgálatunk során a DEOEC Bőrgyógyászati Klinikán 2000. január és 2009. december között elvégzett sentinel nyirokcsomó biopszián átesett betegek adatait dolgoztuk fel. Vizsgálatunk célja, hogy a legfontosabb prognosztikai tényezők közül a sentinel nyirokcsomó biopszia szerepét megítéljük a többi prognosztikai faktor vonatkozásában. 206 betegünk közül 182 beteg adatait tudtuk értékelni, melyek között 26 esetben találtak pozitív, azaz tumorsejteket tartalmazó őrszem nyirokcsomót, és 156 esetben negatívnak bizonyult a biopszia. Statisztikailag szignifikáns különbség mutatkozott a két betegcsoport között az exulceráció tekintetében (p=0,04). A sentinel pozitív betegeknél szignifikánsan magasabb arányban figyelhettünk meg nagyobb tumorvastagságot (p=0,00001) és inváziós mélységet (p=0,0007). Eredményeink szerint a két betegcsoportban a progresszió és túlélés vonatkozásában is szignifikáns különbség mutatkozott. Vizsgálatunk alapján megállapíthatjuk, hogy a sentinel nyirokcsomó biopszia prognosztikai szempontból nagyon jelentős.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Juhász István
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Bőrgyógyászati Klinika

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program