A hialuronsav és a hialuronsavreceptorok szerepe humán melanoma sejtvonalak migrációja során

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Anatómia, hisztológia, morfológia, patológia, igazságügyi orvostan
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Sütő Renáta

Előadás adatai

Előadás címe: 
A hialuronsav és a hialuronsavreceptorok szerepe humán melanoma sejtvonalak migrációja során
Összefoglaló: 

A crista neuralis eredetű melanocytákból kialakuló melanoma malignum cutis-nak több, szövettanilag jól elkülöníthető stádiuma van. A sejtek kezdetben az epidermisben radier irányban terjednek, majd a membrana basalist áttörve megjelennek a dermisben. Irodalmi adatokból ismert, hogy a malignusan transzformált sejtek hialuronsav (HS) termelése megváltozik ezen folyamatok során. Az eddig ismert hialuronsav szintázok eltérő méretű HS-at termelhetnek, melyek más-más funkciót tölthetnek be egy malignusan transzformálódott sejt életében. A termelt HS részt vehet az extracelluláris mátrix organizációjában, vagy CD44 és RHAMM receptoron keresztül számos jelátviteli útvonalat befolyásolhat, melyek hatással lehetnek a sejtek migrációs képességeire.
Kísérleteink során egy erősen metasztatizáló tumor modelljének tekinthető humán melanoma sejtvonalat (HT168) használtunk. A sejtvonalban RT-PCR, Western blot és immuncitokémiai vizsgálatokkal igazoltuk a CD44 és RHAMM receptorok jelenlétét. A sejteket Boyden kamrában 3 óráig migráltattuk különböző méretű, 300-800 kDa és 1600 kDa tömegű HS-akat használva kemoattraktánsként. A kisebb méretű HS erőteljesebb migrációt indukált, mint a hosszabb poliszacharid jelenléte. Hasonló körülmények között a receptorok antitestjeit hozzáadva a kemoattraktánsokhoz vizsgáltuk a CD44 és RHAMM receptor érintettségét. Anti-RHAMM antitest és 1600 kDa tömegű HS jelenlétében a sejtek migrációja 50%-kal csökkent, míg a kisebb méretű HS keveréket tartalmazó kemoattraktánsban az antitest 80%-kal csökkentette a sejtek migrációs képességét. Az anti-CD44 antitest jelenlétében a migráció csökkenésének mértéke alacsonyabb volt mindkét méretű HS esetében, de a 300-800 kDa méretű HS jelenlétében is 70%-os migráció-visszaesést detektáltunk. A két receptor szimultán blokkolása további szignifikáns migráció csökkenést nem okozott.
Eredményeink arra utalnak, hogy a melanoma sejtek migrációjában mindkét HS-kötő receptor, a RHAMM és a CD44 is részt vesz, továbbá a kisebb méretű HS jelentősebb migráció fokozó hatással bír. További kísérleteinkben tervezzük az említett két receptor siRNS-sel való csendesítését és ennek vizsgálatát a melanoma sejtek migrációjára.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Zákány Róza
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
2. témavezető adatai
Név: 
Dr. Juhász Tamás
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Díj: 
2. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program