Halitosis epeidemiológiai vonatkozásai régiónkban

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Fogorvostudományok, szájsebészet
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Medgyesi Gabriella

Előadás adatai

Előadás címe: 
Halitosis epeidemiológiai vonatkozásai régiónkban
Összefoglaló: 

Szájszag, azaz a halitózis egy általános fogalom melynek jelentése kellemetlen vagy elviselhetetlen szag, ami a szájüregből árad. Oka lehet intra- vagy exraorális. A kellemetlen szájbűz megnehezíti a kapcsolatteremtést, az önbizalom elvesztéséhez, a társas kapcsolatok megromlásához, szorongáshoz, elszigetelődéshez, végül depresszióhoz is vezethet.
A halitózisban szenvedők 80-90%-nál az okok orális tényezőkre vezethetők vissza.
A szájszag a szájüregben jelenlévő baktériumok fehérjebontásakor felszabaduló illékony kénvegyületek eredménye. Ezek az illékony kénvegyületek a hidrogén-szulfid (H2S), metil-merkaptán (CH3SH) és dimetil-szulfid [(CH3) 2S] kimutatható és mérhető.
Vizsgálatomhoz random kiválasztott 411 Debrecen városban elő személyt kértem fel, ebből 244 férfit (59%) és 167 (41%) nőt. Három csoportot képeztem. Az első csoportba a középiskolások soroltam (27%). A második csoportot az idősek (70-80 évesek) képviselték (24,3%). A harmadik csoportba az egyetemisták tartoztak 200 fővel (48,6%). A halitózis kérdőív kitöltése előtt miden önkéntes részvevőnél fogászati státuszt vettem fel, melyben meghatároztam a szuvas, a hiányzó, és a tömött fogak számát és rögzítettem a mért nyelvlepedék indexet. A szájszagot organoleptikus módszerrel határoztam meg és csak a valódi halitózis került feljegyzésre. Az adatokat digitalizáltam és az elemzés Stata 9.2 statisztikai programcsomaggal történt. Eredményeimből kitűnik, hogy az általam Debrecen városban vizsgált összes célcsoportban (15-80év) a halitózis előfordulása magas, ha az érezhető kategóriák mindegyikét figyelembe veszem, ez 66,42 %. Ez magasabbnak tűnik, mint a világirodalomban közölt adatok. Következés képen ajánlatos lenne a rutin fogászati vizsgálatok alkalmával a halitózis mértékét is megítélni és ellátatásáról gondoskodni. Legszerencsésebb lenne szakrendelés megszervezésével.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Alberth Márta
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program