Élettan, Kórélettan

2009. december 2. 10:30 - 13:45
Mikrobiológiai Intézet tanterme

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

1. rész (10:30 - 12:00)
Elnök: Dr. Csernoch László
Hallgatói elnök: Vincze János
Előadó Cím
Tóth Adrienn A Trisk 32 fehérje szabályozó hatása az IP3 receptorokon keresztül történő Ca2+-felszabadulásra patkány eredetű L6 myoblastokban
Vincze János Az extracelluláris pH és [K+] által a Kv1.3 káliumcsatorna inaktivációjára gyakorolt hatások kinetikai modellje
Balajthy András Kv1.3 ioncsatornák vizsgálata hypercholesterinaemiás állapotban
Lamos Melinda A belső Ca2+-raktár által vezérelt Ca2+-belépés vizsgálata TRPC1 fehérjét overexpresszáló C2C12 myotubulusokban
Kistamás Kornél Az appendix testisen jelen lévő hormon receptorok lehetséges szerepe a testis vándorlásában
Sümegi János A felső és alsó végtagot mozgató motoneuronok dendritikus ingerületvezetési tulajdonságainak összehasonlítása békában (Rana esculenta); számítógépes modellezés
2. rész (12:15 - 13:45)
Elnök: Dr. Kovács László
Hallgatói elnök: Csató Viktória
Előadó Cím
Jenei Ágnes A Tranziens Receptor Potenciál Vanilloid-3 (TRPV3) ioncsatorna jelentős szereppel bír humán laphám carcinoma sejtek növekedésének és túlélésének szabályozásában
Paragh Lilla A phytocannabinoid cannabidiol gátolja a humán sebocyták faggyútermelését – Új távlat az acne terápiájában?
Rózsahegyi Máté Tibor A poli(ADP-ribóz) polimeráz 2 szerepe a doxorubicin által kiváltott cardiomyopathia kialakulásában.
Csató Viktória Vanilloid receptor (TRPV1) aktiválószerek vaszkuláris hatásainak vizsgálata
Kalász Judit Angiotenzin konstrikció tanulmányozása vena saphenán
Kovács Árpád Szöveti és celluláris inhomogenitás az elektromos ingerléssel kiváltott szívelégtelenség sertés modelljében

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program