Tagozat program: Klin-7

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Diagnostic imaging, nuclear medicine 1. blokk
Elnök: Dr. Kollár József, Szoliková Melinda
Helyszín: In Vitro Diagnosztikai Tömb
2013. február 21.
12:00 - 13:15

Előadó Előadás címe
1. Szoliková Melinda Egésztest FDG PET képek zajtartalmának jellemzése
2. Kis András István Gamma kamerák és rekonstrukciós technikák összehasonlítása agyfantommal
3. Balogh Éva Radioaktívan jelzett biomolekulák eloszlásának vizsgálata MiniPET kamerával szingénikus állatmodellen
4. Aranyi Sándor Csaba Szürkeállomány parcellázási technikák hatása a funkcionális agyi hálózatok gráfelméleti módszerrel meghatározott paramétereire
5. Vincze Csilla Korszerű képfeldolgozási technikák alkalmazása a bélgyulladás PET/CT diagnosztikájában
Diagnostic imaging, nuclear medicine 2. blokk
Elnök: Dr. Kollár József, Demeter Zsanett
Helyszín: In Vitro Diagnosztikai Tömb
2013. február 21.
13:30 - 14:45

Előadó Előadás címe
6. Demeter Zsanett Low-grade gliomák szöveti és klinikai karakterizációja korszerű MR képalkotás segítségével
7. Kiss Annamária PET/CT-vel detektált mellkasi halmozások automatikus karakterizálásához kidolgozandó szakértői rendszer tesztadatbázisának kialakítása
8. Balázs Ervin Mágneses rezonanciás kontrasztanyag vizsgálatok alacsony és magas térerőn
9. Fuksz Alexandra Gliomák által indukált strukturális változások vizsgálata diffúziós MR képalkotással
10. Fordzjun István 2 Múmia arckoponyájának komplex CT vizsgálata

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program