Tagozat program: F

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Farmakológia, gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet 1. blokk
Elnök: Dr. Tósaki Árpád, Rebenku István
Helyszín: Elméleti Tömb
2014. február 20.
8:30 - 9:45

Előadó Előadás címe
1. Rebenku István Caspofungin hatékonyságának in vivo vizsgálata Candida albicans klinikai izolátumok ellen neutropéniás egérmodellben
2. Szőke Kitti Az angiotenzin II hatása az autofágiás folyamatokra H9c2 sejtvonalon
3. Gaál Zsuzsanna Különféle statinok vázizomsejtek kalciumhomeosztázisára kifejtett hatásai
4. Gédra Luca Borbála Vinblasztin-rezisztens Caco-2 sejtek szelektálása és jellemzése
5. Sarkadi Gréta Új, nanopartikuláris szelénkészítmények összehasonlító vizsgálata
Farmakológia, gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet 2. blokk
Elnök: Dr. Tósaki Árpád, Gyöngyösi Alexandra
Helyszín: Elméleti Tömb
2014. február 20.
10:00 - 11:15

Előadó Előadás címe
6. Gyöngyösi Alexandra Kamrafibrilláció és az autofágia kapcsolata
7. Zilinyi Rita A medvehagyma (Allium ursinum) kardioprotektív hatásainak vizsgálata magas koleszterin tartalmú diétán tartott New Zealand nyúl modellen
8. Debreceni Ildikó Alfa-melanocyta stimuláló hormon hatásának vizsgálata Caco-2 gyulladásos bélhám modellen
9. Biró Annamária A hiperkoleszterinémia időfüggő hatásai a szívfunkciókra, nyúl modellen
10. Erdelics Anikó A caspofungin in vitro hatákonyságának vizsgálata Candida krusei klinikai izolátumok ellen

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program