Tagozat program: Elm-3

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Biokémia 1. blokk
Elnök: Dr. Gergely Pál, Kiss Máté
Helyszín: In Vitro Diagnosztikai Tömb
2013. február 22.
08:30 - 09:30

Előadó Előadás címe
1. Kiss Máté IL-4-függő mikroRNS kifejeződési mintázat azonosítása humán és egér alternatív makrofág aktiváció során
2. Szojka Zsófia Ilona HIV-2 Proteáz Biokémiai és Kinetikai Karakterizációja
3. Kassay Norbert Humán T-sejtes limfóma vírus 1 és 3 proteáz enzim kinetikai összehasonlítása
4. Hajdu Dorottya Zsuzsanna Atípusos antipszichotikumok hatása monocita-makrofág differenciációra
Biokémia 2. blokk
Elnök: Dr. Erdődi Ferenc, Váradi Boglárka
Helyszín: In Vitro Diagnosztikai Tömb
2013. február 22.
09:45 - 11:00

Előadó Előadás címe
5. Váradi Boglárka Az n-3 telítetlen zsírsavak metabolikus hatásának vizsgálata makrofág specifikus PPARg hiányos egerekben
6. Pató Zsuzsanna A proliferatív vitreoretinopátiás (PVR) elváltozásra jellemző fehérje mintázat tanulmányozása kétdimenziós elektroforézis és tömegspektrometriás fehérje analízis segítségével
7. Szilágyi Krisztina Az adenozin A2A receptor szerepe az LPS indukálta gyulladási válasz szabályozásában makrofágok esetén.
8. Jambrovics Károly All-transz retinsav és arzén trioxid kombinált kezelés tanulmányozása csendesített szöveti-transzglutaminázt expresszáló NB4 akut promielocitás leukémia sejtvonalon.Egy lehetséges terápiás előny?
9. Nótár Balázs Lehetséges makrofág specifikus PPARg co-regulátorok feltérképezése
Biokémia 3. blokk
Elnök: Dr. Tőzsér József, Sipos Beáta
Helyszín: In Vitro Diagnosztikai Tömb
2013. február 22.
11:15 - 12:15

Előadó Előadás címe
10. Sipos Beáta Diabetes retinopathias betegekből származó könny proteomikai analízise
11. Kiss Alexandra Autoantitestek kimutatása a neurológiai és kardiológiai betegekben
12. Lehoczki Gábor Egy ß(1,6)-N-acetil-glükózaminidáz enzim aktív hely szerkezetének és működési mechanizmusának vizsgálata
13. Márton Judit A PARP-2 szerepe a koleszterol szintézis szabályozásában

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program