Tagozat program: Elm-5

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Genetika, genomika 1. blokk
Elnök: Dr. Biró Sándor, Ozgyin Lilla
Helyszín: Elméleti Tömb
2013. február 21.
11:15 - 12:30

Előadó Előadás címe
1. Ozgyin Lilla Kromatin immunprecipitációhoz alkalmazható belső kontroll tesztelése humán sejtvonalakon.
2. Zabolai Edit A kataláz enzim genetikai polimorfizmusainak vizsgálata különböző megbetegedésekben: az 1. exon és az 5’ régió -21. és -262. nukleotidjai
3. Tornai Dávid MikroRNS-ek szerepe a rheumatoid arthritis terápiájában
4. Lukács Andrea Melanoma sejtvonalak genom eltéréseinek jellemzése array komparatív genom hibridizációval
5. Szabó Ágnes Róza Alacsony százalékban előforduló X kromoszóma mozaicizmus felismerése Klinefelter szindrómásokban FISH módszer alkalmazásával
Genetika, genomika 2. blokk
Elnök: Dr. Biró Sándor, Fehér Daniella
Helyszín: Elméleti Tömb
2013. február 21.
12:45 - 14:00

Előadó Előadás címe
6. Fehér Daniella Y kromoszóma mikrodelécióinak és parciális mikrodelécióinak molekuláris vizsgálata
7. Papp Orsolya Interfázisos fluoreszcencia in situ hibridizáció alkalmazása humán melanomák genetikai eltéréseinek karakterizálására
8. Koncsos Gábor Hús és hústermékek eredetigazolása PCR-SSCP technikával
9. Orosz Orsolya Az X kromoszóma számbeli eltéréseinek vizsgálata FISH módszerrel infertilis nőkben
10. Pál Ildikó Fc-gamma-receptor IIIA polimorfizmus vizsgálat rituximabbal kezelt rheumatoid arthritises betegeink körében

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program