Tagozat program: Elm-8

Sejtbiológia, sejtélettan, patológia, hisztológia, igazságügyi orvostan tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Bereczki Dániel
Balogh Norbert
Az endocannabinoid rendszer szerepe humán külső gyökérhüvely keratinociták biológiai folyamatainak szabályozásában 1. díj
Cserháti Zoltán
Őssejt markerek expressziója humán uvealis melanomában 2. díj
Tolnai Emese
Receptor tirozinkinázok és integrin b1 kölcsönhatása tumorsejtekben 3. díj
Tamás István
A SNAP25 fehérje szabályozása foszforilációval különdíj
Sebestyén Veronika
A membránpotenciál hatása a fehérjék mobilitására különdíj
Menczel Enikő
MHC glikoproteinek géncsendesítésének optimalizálása siRNS-sel T sejteken különdíj

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Sejtbiológia, sejtélettan, patológia, hisztológia, igazságügyi orvostan 1. blokk
Elnök: Dr. Szabó Gábor, Sebestyén Veronika
Helyszín: Szülészeti Klinika
2013. február 21.
13:15 - 14:30

Előadó Előadás címe
1. Sebestyén Veronika A membránpotenciál hatása a fehérjék mobilitására
2. Matyi Bernadett Személygépjárműben utazó, közlekedési balesetben elhunytak sérüléseinek vizsgálata a DEOEC Igazságügyi Orvostani Intézet anyagából, 2000-től 2011-ig.
3. Appolon, Anne Celine Beatrice Myelofibrosis as a dynamic process - correlation between megakaryocyte level, platelet derived growth factor receptor beta (PDGFRb) expression and myelofibrosis grade
4. Bernáth Kinga Agresszív B-sejtes lymphomák funkcionális besorolása saját anyag alapján 2007 és 2012 között
5. Kurucz Andrea PARP és p53 immunhisztokémiai markerek vizsgálata meningeómákban
Sejtbiológia, sejtélettan, patológia, hisztológia, igazságügyi orvostan 2. blokk
Elnök: Dr. Szabó Gábor, Gulyás Ádám Ferenc
Helyszín: Szülészeti Klinika
2013. február 21.
14:45 - 16:00

Előadó Előadás címe
7. Gulyás Ádám Ferenc Kardiológiában használatos diagnosztikai módszerek alkalmazhatósága, összevetése a tudományos célú poszt mortem autopsziás vizsgálatokkal 2006-2010 között
8. Menczel Enikő MHC glikoproteinek géncsendesítésének optimalizálása siRNS-sel T sejteken
9. Cserháti Zoltán Őssejt markerek expressziója humán uvealis melanomában
10. Tolnai Emese Receptor tirozinkinázok és integrin b1 kölcsönhatása tumorsejtekben
Sejtbiológia, sejtélettan, patológia, hisztológia, igazságügyi orvostan 3. blokk
Elnök: Dr. Szabó Gábor, Bereczki Dániel
Helyszín: Szülészeti Klinika
2013. február 21.
16:15 - 17:30

Előadó Előadás címe
11. Bereczki Dániel Az endocannabinoid rendszer szerepe humán külső gyökérhüvely keratinociták biológiai folyamatainak szabályozásában
12. Al-Gaadi Dána Intracelluláris kalcium tartalom által vezérelt Ca2+-belépést szabályozó fehérjék vizsgálata C2C12 vázizom sejteken
13. Pálfi Andrea Koleszterinkötő motívumok előfordulása ABC transzporterekben
14. Tamás István A SNAP25 fehérje szabályozása foszforilációval
15. Fidler Gábor Mesenchymális őssejtek differenciációjának tanulmányozása

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program