Tagozat program: Gy-1

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Farmakológia, gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet 1. blokk
Elnök: Dr. Halmos Gábor, Harda Kristóf Máté
Helyszín: Szülészeti Klinika
2013. február 20.
15:45 - 17:00

Előadó Előadás címe
1. Harda Kristóf Máté Szomatosztatin receptorokon alapuló, új, célzott daganatterápia lehetősége humán uvealis melanomában
2. Sarkadi Gréta Új nanoszelén készítmény és ismert szelénvegyületek leukémia stem sejtekre gyakorolt hatásainak összehasonlító vizsgálata
3. Rebenku István Egyszeri nagydózisú caspofungin hatékonyságának viszgálata a "psilosis" csoport tagjai ellen neutropéniás egérmodellben.
4. Kerek Zsuzsanna TRPM4 moduláció vasculáris biológiai hatásai
5. Rigán Róbert Redox molekulák szintjének változása hipertrófiás stimulus hatására
Farmakológia, gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet 2. blokk
Elnök: Dr. Halmos Gábor, Farkasinszky Gergely
Helyszín: Szülészeti Klinika
2013. február 20.
17:15 - 18:15

Előadó Előadás címe
6. Farkasinszky Gergely Meggymag kivonat retinoprotektív hatásának vizsgálata Zucker Diabatic Fatty patkány modellen
7. Halász Anita Meggymag-kivonat hatása magas zsírtartalmú táppal etetett nyúl szívekre
8. Kis Lóránt Az alfa-melanocyta stimuláló hormon egy lehetséges hatásmechanizmusának vizsgálata az ischemia-reperfúzió indukálta szívizomkárosodás kivédésében
9. Gyöngyösi Alexandra A keserű dinnye (Momordica charantia) hatásainak vizsgálata Zucker obese patkányokon

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program