Tagozat program: Klin-6

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Kardiovaszkuláris medicina (kardiológia, szívsebészet) 1. blokk
Elnök: Dr. Papp Zoltán, Hajdu Endre
Helyszín: In Vitro Diagnosztikai Tömb
2013. február 21.
15:15 - 16:45

Előadó Előadás címe
1. Hajdu Endre A reszinkronizációs terápia effektivitása és a kiindulási haemodinamikai státusz közötti összefüggés vizsgálata
2. Juhász Lilla Kockázati tényezők statin okozta mellékhatásokkal kezelt hyperlipidaemiás betegekben
3. Mikó Márton Elhízott, nem diabeteses betegek HDL és LDL szubfrakció-analízise
4. Halasi Szabolcs Meggymag alapú minőségi élelmiszer értékelése
5. Bárczi Nóra Intraaortikus ballonpumpás eredmények 2012-ben a DEOEC Kardiológiai Klinikán
6. Kiss Gergő A DEOEC Kardiológiai Klinika bare metal stent regiszterének első eredményei
Kardiovaszkuláris medicina (kardiológia, szívsebészet) 2. blokk
Elnök: Dr. Papp Zoltán, Kovács Andrea
Helyszín: In Vitro Diagnosztikai Tömb
2013. február 21.
17:00 - 18:15

Előadó Előadás címe
7. Kovács Andrea A XIII-as véralvadási faktor B alegység His95Arg és IntronK polimorfizmusainak hatása a myocardialis infarktus kialakulásának kockázatára
8. Kuo, Chou Hua Possible improvement of the SYNTAX score by individualized coronary angiographic area at risk assessment validated by myocardial perfusion SPECT
9. Lenz, Anna A randomized comparison of cryoballoon versus duty-cycled multielectrode radiofrequency ablation for pulmonary vein isolation
10. Lipták Attila Aldoszteron antagonista kezelés hatása a kamrai remodellingre és a mitrális regurgitáció alakulására, miokardiális infarktuson átesett betegek esetén
11. Ujfalusi Szilvia Elhízott betegek plazma omentin koncentrációjának és a HDL antioxidáns tulajdonságainak összefüggése

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program