Tagozat program: BIK

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Biokémia 1. blokk
Elnök: Dr. Gergely Pál, Pethő Dávid
Helyszín: Szülészeti Klinika
2014. február 20.
14:30 - 16:00

Előadó Előadás címe
1. Pethő Dávid A kén-hidrogén donor molekulák gátolják az alacsony sűrűségű lipoprotein (LDL) oxidációját
2. Orbán-Szilágyi Ákos Alternatív makrofág aktiváció specifikus STAT6 függő transzkripciós faktor hálózat azonosítása egér makrofágokban
3. Szojka Zsófia Ilona HIV-2 Proteáz In vitro gátlása
4. Pató Zsuzsanna Vad típusú és diszpáz indukálta PVR vizsgálata kétdimenziós gélelektroforézis és tömegspektrometriás fehérje analízis segítségével egér üvegtesti mintákból
5. Rotem, Omri Factor XIII and NETosis
6. Somodi Laura A véralvadás XIII-as faktorát gátló peptid szintézise és hatásának vizsgálata
Biokémia 2. blokk
Elnök: Dr. Gergely Pál, Nagy Ádám
Helyszín: Szülészeti Klinika
2014. február 20.
16:15 - 17:30

Előadó Előadás címe
7. Nagy Ádám A CaHal3 és CaCab3 fehérjék funkcionális vizsgálata
8. Márton Judit A PARP-2 hatása az izom koleszterol háztartására
9. Gellén Gabriella Transzglutamináz-mediált atipikus ubikvitin kötés és szerepe a neurodegenerációra jellemző fehérje aggregátum képződésben és eltávolításban
10. Végső Máté HIV-1 mutáns kapszid fehérje tisztítása és in vitro karakterizálása
11. Sághy Tibor Intracelluláris cAMP szintet növelő vegyületek hatásának vizsgálata a transzglutamináz 2 enzim kifejeződésére egér tímusz sejtekben

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program