Tagozat program: CVS

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Kardiovaszkuláris medicina (kardiológia, szívsebészet) 1. blokk
Elnök: Dr. Soltész Pál, Hajas Orsolya
Helyszín: Elméleti Tömb
2014. február 21.
8:30 - 9:45

Előadó Előadás címe
1. Hajas Orsolya Mortalitás a szérum digoxin szint függvényében szívelégtelenségben és pitvarfibrillációban. Retrospektív analízis 503 betegen.
2. Molnár Sarolta Reszinkronizációs kezelésre adott terápiás válasz az életkor függvényében
3. Borbásné Sebestyén Veronika A kamrai repolariációs markerek, mint T csúcs-vég távolság és aritmogenitási index változásainak összehasonlítása haemodialysissel és haemodiafiltratioval kezelt betegek esetén
4. Nádró Bíborka Az autoantitestek hozzájárulhatnak a terápia rezisztens szívelégtelenséghez
5. Balla Patrícia 2 D echocardiographiával illetve szívizom SPECT-tel meghatározott bal kamrai volumetriás adatok összevetése real time 3D szívultrahanggal nyert információkkal nagy kiterjedésű szívizom infarktust elszenvedett betegcsoportban
Kardiovaszkuláris medicina (kardiológia, szívsebészet) 2. blokk
Elnök: Dr. Soltész Pál, Kurczina Anita
Helyszín: Elméleti Tömb
2014. február 21.
10:00 - 11:15

Előadó Előadás címe
6. Kurczina Anita A szérum ACE2 aktivitás változása a reverz remodelling során reszinkronizációs terápiában részesülő, szisztolés szívelégtelenségben szenvedő betegekben
7. Bánhegyi Viktor A cardiovascularis érintettség vizsgálata primer antifoszfolipid szindrómában
8. Jászberényi Balázs József A haptoglobin polimorfizmus és rosiglitazon kezelés hatása az arteria carotis intima-media vastagságra 2-es típusú diabeteses betegekben 7 éves követés során
9. Jablonkai Balázs A fémsztent és a gyógyszerkibocsátó sztent hatása a vérlemezkék aktivációjára
10. Radnóty Gergely Tibor A rezisztens hipertónia új kezelési lehetősége: renális denervációval kapcsolatos eredményeink

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program