Tagozat program: GYK

Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia, gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Kovács Zoltán
Nanopartikuláris gyógyszerhordozó rendszer vizsgálata bronchialis epithel barrier modellen 1. díj
Varga Renáta
Béta-ciklodextrin származékok transzportjának in vitro vizsgálatai 2. díj
Varga Eszter
Antikoaguláns hatású pentaszacharid-szulfonsav származék szintézise 3. díj
Miskovics Adrienn
Fluoreszcens glikopeptid-származékok szintézise és vizsgálata különdíj
Sztercsa Tamás
Tetraetilén-glikol láncal konjugált izoindol származékok képzése teikoplaninból különdíj
Bege Miklós
Peptid-típusú RNS-mimetikumok szintézise különdíj

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia, gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás 1. blokk
Elnök: Dr. Herczeg Pál, Tolnai Csaba
Helyszín: In Vitro Diagnosztikai Tömb
2014. február 19.
9:30 - 10:45

Előadó Előadás címe
1. Tolnai Csaba Önemulgeáló rendszerek konzervatív citosztatikumok proliferáció gátlására gyakorolt in vitro hatásvizsgálata HeLa sejtvonalon
2. Bege Miklós Peptid-típusú RNS-mimetikumok szintézise
3. Sónyák Ádám Glikopeptid antibiotikumok szubsztituált izoindol származékainak előállítása és antibakteriális aktivitásuk
4. Varga Eszter Antikoaguláns hatású pentaszacharid-szulfonsav származék szintézise
5. Kicsák Máté Szénhidrát hordozóhoz kapcsolt teikoplanin származékok szintézise
Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia, gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás 2. blokk
Elnök: Dr. Borbás Anikó, Sztercsa Tamás
Helyszín: In Vitro Diagnosztikai Tömb
2014. február 19.
11:00 - 12:15

Előadó Előadás címe
6. Sztercsa Tamás Tetraetilén-glikol láncal konjugált izoindol származékok képzése teikoplaninból
7. Papréti Nóra A (Metil-11C)-kolin tartalmú PET(Pozitron Emissziós Tomográf) radiogyógyszer stabilitás vizsgálata HPLC-vel
8. Séra Bernadett Anna Farmakovigilancia és gyógyszerinterakciók a beteg szempontjából
9. Pisák Annamária Silybum marianum (Máriatövis, Milk Thistle) olajból és porból készített krém in vitro és in vivo vizsgálata
10. Miskovics Adrienn Fluoreszcens glikopeptid-származékok szintézise és vizsgálata
Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia, gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás 3. blokk
Elnök: Dr. Vecsernyés Miklós, Kovács Zoltán
Helyszín: In Vitro Diagnosztikai Tömb
2014. február 19.
12:30 - 13:30

Előadó Előadás címe
11. Kovács Zoltán Nanopartikuláris gyógyszerhordozó rendszer vizsgálata bronchialis epithel barrier modellen
12. Tóth Dávid A noszkapin gyűrűnyitási reakciói és a termékek szerkezeti, valamint farmakológiai jellemzése
13. Varga Renáta Béta-ciklodextrin származékok transzportjának in vitro vizsgálatai
14. Demeter Tamás István HIV-ellenes, önszerveződő mannobiozid mimetikumok szintézise

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program