Tagozat program: Klin-4

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Fogorvostudományok, szemészet 1. blokk
Elnök: Dr. Hegedűs Csaba, Tóth Adrienn
Helyszín: Belgyógyászati Intézet, A épület
2013. február 20.
08:45 - 09:45

Előadó Előadás címe
1. Tóth Adrienn Xerostomiában szenvedő betegek tüneti kezelésében és cariesprevenciójában használt szerek vizsgálata
2. Baksa Brigitta Az autológ haemopoetikus őssejt transzplantáció fogászati vonatkozásai
3. Tóth Zsuzsanna Olga Fogászati ellátást befolyásoló öröklött vérzékenység
4. Bakos Rudolf Fogászati ellátást befolyásoló szerzett vérzékenység
Fogorvostudományok, szemészet 2. blokk
Elnök: Dr. Berta András, Flaskó Zsuzsa Zsófia
Helyszín: Belgyógyászati Intézet, A épület
2013. február 20.
10:00 - 11:15

Előadó Előadás címe
5. Flaskó Zsuzsa Zsófia Háromdimenziós corneatopográfia/tomográfia keratoplastica után
6. Széles Péter Cornea cross-linking hatása a könnyben lévő különböző mediátorokra
7. Porempovics Anett A cornea keratoconussal összefüggő mikrostrukturális elváltozásainak vizsgálata in vivo konfokális mikroszkóp használatával
8. Baksa Katalin A szem elülső szegmentumában bekövetkező változások követése szürkehályog műtét után, Scheimpflug photographiával
9. Turi Beatrix Könny fehérjéinek jelentősége a diabeteses retinopathiaban
Fogorvostudományok, szemészet 3. blokk
Elnök: Dr. Berta András, Durcsán Henryka
Helyszín: Belgyógyászati Intézet, A épület
2013. február 20.
11:30 - 12:30

Előadó Előadás címe
10. Durcsán Henryka A könny redoxpotenciáljának változása az életkorral és keratoconusban
11. Reznek Izabella A color Doppler ultrahang szemészeti alkalmazásai
12. Szatmári Timea Intraocularis műlencsék dioptriaértékének preoperatív tervezése parciális koherencia interferometriával
13. Zöld Eszter Intraokuláris daganatok finomtű-aspirációs biopsziája

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program