Tagozat program: Eg-2

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Primer és szekunder prevenció, epidemiológia, egészségügyi szervezés 1. blokk
Elnök: Dr. Ádány Róza, Körtvélyesi Klára
Helyszín: Belgyógyászati Intézet, A épület
2013. február 22.
09:00 - 10:30

Előadó Előadás címe
1. Körtvélyesi Klára Krónikus gyulladásos bélbetegségek pszichés háttere
2. Fekete Anita A Clostridium Difficile epidemiológiája a DEOEC Klinikáin 2011-ben
3. Szőllősi Gergő József A malignus melanómában szenvedők ellátási jellemzőinek és túlélésének vizsgálata az ellátóhelytől való távolság függvényében
4. Szigeti Fruzsina A nyíregyházi „Cukorbeteg Iskola” - oktatóprogram hatékonyságának vizsgálata
5. Kurtyán Timea Diszfunkcionális attitűdök kérdőív magyar nyelvű változatának tesztelése magyarországi eseti mintán
6. Katona Cintia Orvostanhallgatók lelki egészségének javítását célzó tanulásmódszertan kurzus értékelése
Primer és szekunder prevenció, epidemiológia, egészségügyi szervezés 2. blokk
Elnök: Dr. Ádány Róza, Kürtös-Farkas Dóra
Helyszín: Belgyógyászati Intézet, A épület
2013. február 22.
10:45 - 12:15

Előadó Előadás címe
7. Kürtös-Farkas Dóra Serdülők egészségmagatartása a szülői bánásmód, az életcél és a konfliktusmegoldás tükrében
8. Orosz Hajnalka A fizikai terhelés csökkentésének lehetőségei a Jósa András Oktatókórház ápolói körében
9. Bökönyszegi Adrienn Állatasszisztált terápiára és szocioterápiára járó szkizofrén páciensek összehasonlító vizsgálata
10. Barbócz Magdolna Terhesség alatti testkép és anya-magzat kötődés kapcsolata
11. Munkácsi Brigitta Serdülők pszichoszociális egészsége és rizikómagatartása
12. Kiss Zsanett Szegregált telepek felmérése Északkelet-Magyarországon

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program