Tagozat program: Elm-1

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Anatómia, morfológia, fejlődésbiológia 1. blokk
Elnök: Dr. Antal Miklós, Hajdú Tibor
Helyszín: In Vitro Diagnosztikai Tömb
2013. február 20.
08:45 - 10:00

Előadó Előadás címe
1. Hajdú Tibor A hialuronsav mediált jelátvitel molekuláris eszköztárának vizsgálata melanoma metasztázisokban
2. Dócová Klaudia A monoacilglicerol-lipáz immunreaktivitás megoszlása rágcsálók gerincvelői felületes hátsó szarvában.
3. Szerencsi Nóra DGL-α megoszlása patkány gerincvelő felületes hátsó szarvában
4. Al-Muhanna Nadim CB1 receptor és endogén kannabinoidokat szintetizáló enzimek expressziója gerincvelői asztrocitákon
5. Szentléleky Eszter Sox9 és Sox10 transzkripciós faktorok testicularis expressziójának vizsgálata PACAP (Pituitary Adenylate Cyclase Activating Polypeptide) KO egerekben
Anatómia, morfológia, fejlődésbiológia 2. blokk
Elnök: Dr. Antal Miklós, Vadász Anita
Helyszín: In Vitro Diagnosztikai Tömb
2013. február 20.
10:15 - 11:30

Előadó Előadás címe
6. Vadász Anita Protein foszfatáz 2A gátlás hatásainak vizsgálata a WM35 és HT168 humán melanoma sejtvonalak sejtjeinek hialuronsav-termelő képességére és migrációs sajátságaira
7. Gajtkó Andrea ATP és glutamát által szabályozott IL-1 béta termelés a gerincvelői asztrocitákban
8. Varga Rita Extracelluláris makromolekulák szerepe a gerincvelő hátsó szarvának fejlődése során egérembriókban
9. Jóhannesson, Einar Örn Effect of unilateral labyrinthectomy on aggrecan expression in the vestibular nuclear complex
10. Dattani, Amit Effect of unilateral labyrinthectomy on brevican expression in the vestibular nuclear complex

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program