Tagozat program: Elm-2

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Biofizika, elektrofiziológia, kísérletes onkológia, jelátvitel, bioinformatika 1. blokk
Elnök: Dr. Csernoch László, Zákány Florina
Helyszín: Szülészeti Klinika
2013. február 20.
09:15 - 10:45

Előadó Előadás címe
1. Zákány Florina Mutáns Shaker-IR kálium csatorna C-típusú inaktivációból való visszatérésének tanulmányozása nyitott állapotban rögzített aktivációs kapu mellett
2. Bankó Csaba A DNS károsodás vizsgálata képalkotó citometriával RF besugárzás hatására
3. Czipa Erik Retinoid X receptor sejt és ligandfüggő kötődésének bioinformatikai analízise
4. Halász László Az RXR által szabályzott represszió teljes genomszintű vizsgálata bioinformatikai módszerekkel
5. Rehó Bálint RAR és RXR kölcsönhatásának vizsgálata fluoreszcencia korrelációs spektroszkópiával
Biofizika, elektrofiziológia, kísérletes onkológia, jelátvitel, bioinformatika 2. blokk
Elnök: Dr. Csernoch László, Király Anna
Helyszín: Szülészeti Klinika
2013. február 20.
11:10 - 12:15

Előadó Előadás címe
6. Király Anna Az elisidepsin hatásmechanizmusának vizsgálata normoxiás és hipoxiás körülmények között
7. Sivadó Miklós A PPN neuronok M-áramának vizsgálata.
8. Perényi Helga Protein foszfatáz 2A szerepének vizsgálata a WM35 és HT168 melanoma sejtek jelátvitelében
9. Kicska Lívia Plazmamembrán és extracelluláris mátrix fehérjék vizsgálata agytumor mintákban
10. Fodor Klára Az AN-152 (AEZS-108) célzott daganatterápiás készítmény hatásmechanizmusának vizsgálata
11. Salimi, Mohammad Right Atrial Isthmus Ablation Using Contact Force Measurement: Clinical Validation Of a New Concept

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program