Tagozat program: Elm-7

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Molekuláris biológia 1. blokk
Elnök: Dr. Nagy László, Urbán Zsuzsanna Zita
Helyszín: Elméleti Tömb
2013. február 21.
14:30 - 16:00

Előadó Előadás címe
1. Urbán Zsuzsanna Zita A HOFI adaptor fehérje funkcionális vizsgálata melanoma sejtvonalakon
2. Laczovics Attila Gadolínium kelátorok mágneses magrezonanciás vizsgálata sejttenyészeteken
3. Boros Enikő Egy gombaspecifikus protein foszfatáz funkcionális doménjeinek expressziójára alkalmas vektorok előállítása
4. Nagy Orsolya A kataláz enzimet kódoló gén exon 6 polimorfizmusainak vizsgálata különböző megbetegedésekben.
5. Csumita Mária Poli (ADP-ribóz) polimeráz - 2 konstruktok készítése rekombináns fehérje termelésre E.coli baktériumban
6. Bogáti Réka Rekombináns lipoma-preferred partner protein készítése és molekuláris interakcióinak vizsgálata
Molekuláris biológia 2. blokk
Elnök: Dr. Dombrádi Viktor, Gaál Zsuzsanna
Helyszín: Elméleti Tömb
2013. február 21.
16:15 - 18:00

Előadó Előadás címe
7. Gaál Zsuzsanna A LIM-kináz expressziója és foszforilációja daganatos sejtekben
8. Sivadó Éva Coeliakia-specifikus monoklonális miniantitestek hatása a humán transzglutamináz 2 aktivitására és epitóptérképezési vizsgálatok
9. Markovics Arnold Aspergillus diagnosztika jelentősége és technikai háttere.
10. Hetey Szabolcs Hiszton poszt-transzlációs módosítások és magasabbrendű kromatinstruktúrák közötti korrelációk keresése Saccharomyces cerevisiae sejtekben
11. Vincze Viktória A kataláz enzimet kódoló gén 13.4 exon polimorfizmusainak vizsgálata különböző betegségcsoportokban
12. Regdon Zsolt A poli-ADP-riboziláció szerepe a dohányfüst által kiváltott sejthalál szabályozásában
13. Bordán Zsuzsanna Alfavírus proteáz szubsztrátok helyspecifikus mutagenezisére és expressziójára alkalmas rendszer optimalizálása

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program