Tagozat program: Klin-1

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Aneszteziológia és intenzív terápia, sürgősségi betegellátás, kísérletes sebészet, urológia, szülészet-nőgyógyászat 1. blokk
Elnök: Dr. Póka Róbert, Gergely Eszter
Helyszín: In Vitro Diagnosztikai Tömb
2013. február 20.
14:45 - 16:15

Előadó Előadás címe
1. Gergely Eszter Arteria femoralis érszakaszt pótló művi graft beültetésének hatása a vörösvérsejtek deformabilitására és membránstabilitására kísérletes sebészeti követéses vizsgálatok alapján
2. Zabrodins, Dmitrijs Approaches in Basic Laparoscopic Surgical Training for the Medical Students at the Department of Operative Techniques and Surgical Research, University of Debrecen
3. Bodnár Dorina Szelektív porto-cavalis shunt mikrosebészeti módszerekkel történő elkészítése során kialakuló többszervi mikrokeringési változások vizsgálata patkányban
4. Szentkereszty Balázs Symptomaticus polycystás máj laparoscopos kezelése
5. Ördög Lilla Júlia Ultrahang és tumormarkerek szerepe a petefészek terimék komplex diagnosztikájában
6. Bulátkó Balázs Laparoscopos pyelonplasztikával elért eredmények
Aneszteziológia és intenzív terápia, sürgősségi betegellátás, kísérletes sebészet, urológia, szülészet-nőgyógyászat 2. blokk
Elnök: Dr. Fülesdi Béla, Cservenyák Dóra
Helyszín: In Vitro Diagnosztikai Tömb
2013. február 20.
16:30 - 18:15

Előadó Előadás címe
7. Cservenyák Dóra Kérdőív a felnőttek szervadományozására és átültetésére vonatkozó ismeretekről
8. Kádár Krisztina A sevoflurane gáz hatása a cerebrovaszkuláris rezisztenciára és a szisztémás vaszkuláris rezisztenciára
9. Barkász Erika A postcraniotomiás fejfájás gyakoriságának és súlyosságának összehasonlítása diclofenac praemedicatio esetén (randomizált, kontrollált, prospektív vizsgálat)
10. Mester Anita Micro-rheologiai eltérések infrarenalis valamint suprarenalis aorta leszorítást követően patkányban a hemodinamikai, mikrokeringési és metabolikus változások függvényében
11. Farkas Eszter Az EuroScore II szívsebészeti rizikó becslő rendszer validálása a DEOEC Szívsebészet Tanszékén
12. Juhos Krisztina Összehasonlító adatok kísérleti/laboratóriumi állatfajok vörösvérsejt aggregatiós tulajdonságairól, és azok kimutathatósága különböző mérőmódszerekkel
13. Diószegi Ágnes A DEOEC Belgyógyászati Intézet, III. számú Belgyógyászati Klinika Intenzív osztályán az elmúlt 30 évben (1983-2012) végzett plazmaferezis kezelések adatainak elemzése

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program